Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dzień dobry,

Dlaczego przed Urzędem Gminy Izabelin nie ma flagi Unii Europejskiej, mimo, że dostępności masztu?

Pozdrawiam
P. K.


Szanowny Panie,

Dziękuję za skorzystanie z kontaktu poprzez skrzynkę mailową Pytania do Wójta.

Ponieważ zwrócił się Pan z ciekawym zapytaniem dotyczącym zasad eksponowania flagi Unii Europejskiej na maszcie przy urzędzie gminy Izabelin obok flagi RP i gminy Izabelin przyjrzeliśmy się tematowi bardziej szczegółowo.

W odpowiedzi na Pana zapytanie załączamy omówienie tematu eksponowania flag przez Komisję Heraldyczną, a także załączamy Protokół Flagowy wg zaleceń NIK wraz z zasadami dobrej praktyki wywieszania flag przez obywateli. 

W związku z występowaniem różnych wersji protokołów flagowych skorzystaliśmy z wyjaśnień Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, która jest powołana jako organ opiniodawczy w przedmiocie – herbów, flag, emblematów, i innych symboli związanych z heraldyką i weksylologią, głównie samorządową.

Komisja Heraldyczna zaleca stosowanie uzgodnionego z nią protokołu flagowego zamieszczonego w dokumencie: „Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej." (nr ewid. 76/2005/D/04/505/WSK Departament Strategii Kontrolnej, Warszawa kwiecień 2005r. ). 
Komisja Heraldyczna na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013r. omówiła to pismo i stwierdziła, że w załączniku nr 7 do informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej - „Zasady dobrej praktyki używania symboli przez administrację publiczną oraz placówki oświatowe” - zawarte zostały w pkt.4.3 zasady eksponowania flagi RP z innymi flagami. Powyższy dokument, jakkolwiek nie stanowi źródła prawa to – jak zresztą zauważył to sam NIK – jest zbiorem wskazówek na temat właściwych sposobów używania i postępowania z godłem i barwami państwowymi, zapewniających tym symbolom należną cześć i szacunek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wielowiekową tradycją, które opracowane zostały m.in. na podstawie powszechnie uznanych praktyk i doświadczeń innych krajów i wyników dyskusji z udziałem przedstawicieli rożnych szczebli administracji publicznej oraz specjalistów z dziedziny heraldyki i weksylologii. 

Zgodnie z Protokołem flagowym NIK (Załącznik nr 7 pkt 4.3) zasady eksponowania flagi RP z innymi flagami zostały określone w sposób następujący:

 • jeżeli wraz z flagą RP eksponowane są flagi różnych krajów i organizacji, maszty powinny być tej samej wysokości;
 • flaga RP powinna być podnoszona jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia;
 • flaga państwowa nie powinna być wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu razem z inną flagą lub flagami;
 • jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np. samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo;
 • flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska lub NATO) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie;
 • flaga Unii Europejskiej powinna być wywieszona na stałe na budynkach, w których mieszczą się siedziby agend UE oraz na granicach stanowiących granicę zewnętrzną UE. W innych miejscach flaga UE może być wywieszana w dniach wyborów do Parlamentu Europejskiego, oficjalnych wizyt z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej oraz 9 maja, w Dniu Europy. Ponadto, w celach informacyjnych, flaga UE może być wywieszana na jednostkach realizujących programy unijne;
 • zasady umieszczania większej liczby flag:
  • dwie flagi oraz cztery i więcej: pozycja uprzywilejowana skrajna i po prawej stronie (flaga RP powinna być po prawej stronie, następnie flagi gości umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym – w języku polskim, angielskim, francuskim lub innym, zależnie od okoliczności);
  • trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w środku, drugie miejsce po prawej stronie, trzecie po lewej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po prawej stronie, flaga organizacji międzynarodowej, np. UE, po lewej stronie).
  • gdy flaga państwowa jest umieszczona przy ścianie z inną flagą na skrzyżowanych drzewcach flaga, RP powinna być umieszczona po prawej stronie, a jej drzewce powinno być umieszczone przed drzewcem drugiej flagi.

 

Zasady dobrej praktyki wywieszania flag dla obywateli (załącznik nr 8)

 • Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe.
 • Flagi możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego. Tak robi się w wielu krajach.
 • Flaga z godłem nie powinna być używana przez obywateli, ponieważ jest zastrzeżona wyłącznie dla grup podmiotów określonych w ustawie (placówki dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas lotów za granicą, kapitanaty portów, na statkach morskich).
 • Flaga, która wywieszamy powinna być czysta, wyprasowana.
 • Wywieszona flaga powinna być przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu, np. przywiązana lub przymocowana pinezką do drzewca.
 • Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie.
 • Jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, trzeba ją rozplątać. Zaplątana flaga nie jest ozdobą. 
 • Jeżeli flaga jest w stanie  nie nadającym się już do użytku, powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby rozdzielić barwy.
 • Flaga z papieru używana podczas różnego rodzaju uroczystości, nie powinna być porzucona, wyrzucona na śmietnik, ale zniszczona w sposób godny.
 • Podczas ceremonii podnoszenia albo opuszczania flagi, lub gdy flaga jest niesiona podczas pochodu, przemarszu, przeglądu, wszystkie osoby, z wyjątkiem tych, które są w mundurach, powinny być zwrócone twarzą do flagi i przyjąć postawę wyprostowana.
 • Nie wywiesza się godła ani flagi, jeżeli są one brudne, podarte, spłowiałe lub pomazane.
 • Flagi opuszczamy do połowy masztu tylko w szczególnych, określonych sytuacjach (żałoba).
 • Drzewce lub maszt flagi przeznaczone są tylko do tego celu, nie umieszcza się na nich żadnych dekoracji anim znaków reklamowych.
 • Na godle ani fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter, obrazków.
 • Pamiętajmy, że flaga lub barwy wywieszane „do góry nogami” nie symbolizują już państwa polskiego.
 • Trzeba zwracać uwagę na właściwa kolejność barw, jeżeli umieszczane są pionowo, kolor bały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
 • Osoby z umieszczonym na ubraniu wizerunkiem godła lub flagi powinny o tym pamiętać i zachowywać się godnie.
 • Artystyczne przetworzenia wizerunków flagi lub godła nie mogą ich ośmieszać.
 • Symboli państwowych nie umieszcza się na chusteczkach, serwetkach lub innych przedmiotach przeznaczonych do okresowego użycia i następnie wyrzucanych.
 • Niedopuszczalne jest niszczenie lub uszkadzanie godła lub flagi ani niegodne zachowanie przy symbolach.
 • Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni).
 • Nie należy nadużywać symboli państwowych podczas akcji protestacyjnych organizowanych przez grupy zawodowe lub społeczne, jeżeli nie jest to związane z walką o dobro całego narodu.
 • Symbole państwowe innych państw należy traktować z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy od innych w stosunku do polskich symboli państwowych.

Informujemy, iż flaga Unii Europejskiej wobec potwierdzenia możliwości jej eksponowania dla celów informacyjnych w związku z realizacją przez gminne jednostki projektów w oparciu o środki unijne została zawieszona na maszcie obok Urzędu Gminy do momentu zakończenia ich realizacji.


Z poważaniem,


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.