Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

gratulacje pomysłowości, może by całkiem zlikwidować ten parking i dać ludziom chodnik z prawdziwego zdarzenia odgradzając go dodatkowo słupkami od jezdni

Zobacz galerię obrazków z wiadomości


Szanowny Panie,

Od lat informujemy, że główną bolączką przy wszelkich pracach drogowych są: kwestia własności infrastruktury wbudowanej w pasach drogowych i kwestia własności samych działek drogowych. Problemy z utrzymaniem drogi 3 Maja będącej we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych (oraz MZDW na odcinku w Mościskach) są powszechnie znane.

W przypadku ukazanym na otrzymanym od Pana zdjęciu dotyczącym słupa wbudowanego w  chodnik przy nowej przychodni zdrowia przy ul. Tetmajera informuję, iż od przyjęcia projektu budowy przychodni zdrowia w ub. roku właściciel słupa nie podjął się jego przestawienia. Zarówno projektant, jak i każdy logicznie myślący mieszkaniec jest świadom, że słup w tym miejscu przeszkadza. Zgodnie z projektem będzie on przestawiony i zapewniam, że dokładamy starań by było to jak najszybciej. 

Podobne sytuacje ze słupami (czy podziemną infrastrukturą) mamy w innych rejonach gminy (np. ścieżka rowerowa w Mościskach, gdzie władającym drogą i chodnikiem jest MZDW, a słupy należą do PGE, słupki z rozkładami jazdy ZTM wbudowane w ścieżkę rowerową), gdyż sprawy takie trwają nawet do 2 lat. Jest to efekt problemów własnościowych występujących pomiędzy Pocztą Polską  a Orange oraz trudnej czasami współpracy pomiędzy operatorami przesyłowej sieci energetycznej, czy ZTM, a właścicielami pasów drogowych. Także ograniczone zasoby rzeczowe i ludzkie oraz rachunek ekonomiczny stosowany przez firmy będące właścicielami infrastruktury nie sprzyjają szybkiej realizacji stosownych jej przesunięć czy innych modyfikacji.

Z poważaniem,

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 


Witam serdecznie i dziękuje za odpowiedz

Tyle ze moim zdaniem nie tylko słup jest tu problemem tylko parkujące samochody, które wdzierają się w chodnik jest on stanowczo zbyt wąski, a chciałem zauważyć, że jest to chodnik przechodni, znaczącej części mieszkańców służy on do transportu od 3-go Maja w głąb Izabelina. Myślę, że nowo wybudowany parking od strony poczty, który w tej chwili jest całkowicie pusty wystarczy i nie ma potrzeby go robić na przelotowym chodniku, tym bardziej, że kąty proste jakie tam są zrobione nie służą zdrowemu rozsądkowi i mało kto będzie nimi chodził, ludzie będą skracać drogę sobie pasem zieleni i nie ma co się dziwić. Gorsza sprawa z niepełnosprawnymi i matkami z wózkami, te będą zmuszone krążyć wokół tych aut zygzakowatym chodnikiem.

Myślę, że na pierwszym miejscu powinni być zawsze ludzie, a nie samochody i zieleń, a tutaj jest z tym znaczący problem.

Z poważaniem

dołączam zdjęcia zygzakowatego chodnika i parkujących aut, może to uwidoczni istniejący problem, zresztą problemem są również auta parkujące na chodniku przy poczcie w nieprawidłowy sposób, może gmina rozwiązałaby ten problem, żeby chodnikiem na ul. Tetmajera można było poruszać się jak w cywilizowanym kraju, a nie dodatkowo spychać mieszkańców na "zaplecze"

Zobacz galerię obrazków z wiadomości


Szanowny Panie,

Dziękuję za zwrócenie uwagi na problem z poprawnością parkowania samochodów. 

Nie wypowiadałem się w mojej poprzedniej odpowiedzi o kwestii kultury oparkowania, gdyż zakładałem, iż oczywistym jest parkowanie nie uciążliwe dla innych uczestników ruchu drogowego /w tym przypadku pieszych/. 
Jeżeli będziemy obserwować występowanie problemu z zajmowaniem części chodnika przez przednie /tylne/ części pojazdów wstawimy stopy blokujące koła pojazdów ok. 50  cm przed krawężnikiem ograniczającym miejsce do parkowania lub słupki.

Serdecznie pozdrawiam,


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.