Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam
Mieszkam w Laskach przy ul. Trzech Sosen i Mam takie 2 pytania 1. Po budowie ścieżki rowerowej na 3-go Maja wybudowano barierki zabezpieczające rów melioracyjny. Barierki te wg mojej oceny zagrażają bezpieczeństwu rowerzystów jak i kierowców.
Dla rowerzysty zawężają szerokość ścieżki rowerowej gdyż rower nie może już nadwiesić się kierownicą nad zielenią bo zahaczy o balustradę. Jest to szczególnie uciążliwe przy mijaniu się rowerów. Rowerzysta który zahaczy kierownicą o balustradę zrobi sobie większą krzywdę niż gdy wpadnie do tego rowu; Dla kierowców wyjeżdżających z ul. Podleśnej gdyż znacząco ograniczają widoczność na samochody jadące od strony Warszawy. 
Jadąc z Podleśnej muszę zbliżyć się niemal do granicy pasu żeby móc wyjechać.Tylko czekać kiedy nastąpią kolizję z tym związane. Wg mnie nie są zapewnione wymagania pola widzenia dla dróg podporządkowanych Dz.U. 
2016 poz. 124 załącznik nr 2. Proszę o ustosunkowanie się do tego i odpowiedz co można z tym zrobić? Dodam jeszcze ze Balustrady te są brzydkie i w kolorze który nie komponuje się z otoczeniem i w czasie wyborów służą jako nośnik ogłoszeniowy co w MPZT nie jest dozwolone.
2. Na ulicy Młodzieżowej zabieraliście fragment działek pod drogę. 
Obecnie pas drogowy został poszerzony co w tym pasie będzie robione i kiedy? Czy jest szansa na przeniesienie latarni usytuowanej na skrzyżowaniu Młodzieżowej z Trzech Sosen tak żeby cała droga Trzech Sosen była oświetlona. Obecnie na całej długości mojej działki Trzech Sosen 2a jest ciemna dziura. ?

Przesyłam w załączeniu treść rozporządzenia o drogach.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000124/O/D20160124.pdf

Pozdrawiam G. G.


W odpowiedzi na przesłane w dniu 5 grudnia 2019r. zapytanie, pragnę Pana poinformować, że opisane przez Pana barierki typu U-11a zlokalizowane w pasie drogi powiatowej ul. 3 Maja w m. Laski, stosuje się w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jeśli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszy i rowerowy położona jest powyżej 0,50m od poziomu terenu. 
Wyposażenie odcinka ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. 3 Maja, wynikało z zaleceń organu zarządzającego ruchem drogowym, którym w przypadku dróg gminnych i powiatowych na terenie naszego powiatu jest Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Wymóg instalacji barierek, podyktowany był przez organ różnicą wysokości pomiędzy poziomem ciągu pieszo-rowerowego oraz poziomem dna rowu znajdującego się pomiędzy ciągiem i jezdnią. 

W zakresie oceny spełnienia warunków widoczności na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Podleśną, Pańskie uwagi zostaną przekazane do przywołanego wyżej organu, celem oceny i weryfikacji panującej na skrzyżowaniu sytuacji.

W kwestii planów dotyczących modernizacji lub przebudowy ul. Młodzieżowej, pragnę Pana poinformować, że przyszłoroczny plan budżetu Gminy Izabelin nie przewiduje na chwilę obecną realizacji takiego zadania inwestycyjnego, a prowadzone przez Referat Geodezji działania, mają na celu realizację zapisów obowiązujących MPZP i pozyskiwanie gruntów niezbędnych do późniejszej modernizacji i doprowadzenia parametrów nieruchomości drogowych do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jednocześnie wnioskowana przez Pana zmiana lokalizacji słupa z oprawą oświetleniową, znajdującego się w obrębie skrzyżowania ul. Młodzieżowej oraz ul. Trzech Sosen, będzie możliwa na etapie prowadzenia prac związanych z przebudową drogi i przeniesieniem linii niskiego napięcia w nową,  niekolizyjną lokalizację. W celu doświetlenia opisanego przez Pana odcinka ul. Trzech Sosen, sprawdzone zostaną możliwości uzupełnienia linii oświetlenia ulicznego o montaż dodatkowej oprawy w ramach bieżących prac związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego.

...............................................................
Mateusz Milej
Zastępca Kierownika Wydziału Środowiska

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.