Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dzień dobry.
Mam pytanie w związku z wprowadzeniem od 2 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Izabelin nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
 
Jestem osoba starszą, więc prawdopodobnie nieuważnie przeczytałem nowy Regulamin Urzędu, ale nie znalazłem tam zapisów, realizujących zalecenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

  1. Działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji.
  2. Dostosowania formy informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  3. Działań informacyjnych ukierunkowanych na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnością oraz promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
  4. Dostępność usług i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Kompetencje pracowników instytucji.
  6. Dostępność budynków. 

Proszę o wskazanie w nowym Regulaminie Organizacyjnym Urzędu zapisów poprawiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym.

Pozdrawiam
J. B.


W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące nowego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin uprzejmie informuję, że regulamin organizacyjny jest dokumentem zawierającym opis struktury, podział zadań i zakres czynności komórek organizacyjnych oraz podstawowe zasady, normy i wzorce współdziałania. Zawarte w nim regulacje stanowią wytyczne dla pracowników, których muszą przestrzegać. Regulamin organizacyjny w urzędzie pełni przede wszystkim funkcję informacyjną i organizacyjną. Zawierając w schemat organizacyjny strukturę zadań, opis uprawnień i zakres decyzji spisanych w jednym dokumencie łatwo zapoznać się ze sposobem funkcjonowania urzędu. 

Regulamin organizacyjny jest wewnętrznym dokumentem i najczęściej zawiera dane dotyczące firmy/organizacji/instytucji tj. nazwę, adres siedziby, spis wszystkich wydziałów; opis struktury organizacyjnej z wyszczególnieniem wydziałów oraz stanowisk, najlepiej w formie graficznej oraz opis organizacji pracy  tj. zasady i cele funkcjonowania poszczególnych wydziałów oraz stanowisk, zakres działań, uprawnień, obowiązków oraz decyzji

W związku z powyższym dokument organizacyjny jakim jest regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Izabelin nie zawiera zapisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie informuję, że w pierwszej połowie stycznia zostanie zatrudniony w Urzędzie Gminy Izabelin koordynator gminny m.in. ds. osób niepełnosprawnych, który w ramach swoich obowiązków będzie rozwiązywał poruszone przez Pana kwestie. Jednym z pierwszych zadań będzie przygotowanie Programu Polityki na rzecz osób z Niepełnosprawnościami, który to dokument określi szczegółowo i usystematyzuje poruszane przez Pana zagadnienia.

Agata Bartoszewicz
Sekretarz gminy Izabelin
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.