Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o informację jak przebiega gminny program wymiany pieców w oparciu o przeprowadzoną wcześniej inwentaryzację, ile pieców zostało wymienionych na spełniające obowiązujące normy, a ile, według przeprowadzonej inwentaryzacji pozostaje do wymiany?

Kiedy wszystkie piece niespełniające norm zostaną wymienione w naszej gminie, jakie są założenia urzędu?

Pozdrawiam
T. P.


Szanowna Pani,

Poniżej odpowiedzi na zadane przez Panią pytania: 

 1. Rada Gminy Izabelin podjęła następujące uchwały w sprawie dotacji do wymiany pieców:
  • w dniu 13 grudnia 2017 roku Rada Gminy Izabelin podjęła Uchwałę Nr XXXIII/292/17 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne, zwaną dalej „Uchwałą”, opublikowaną w dniu 25 stycznia 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 889, 
  •  w dniu 21 stycznia  2020 roku Rada Gminy Izabelin podjęła Uchwałę Nr XIX/159/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne, zwaną dalej „Uchwałą zmieniającą”, opublikowaną w dniu 29 stycznia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 1334, 
 2. W chwili obecnej kwota dotacji do wymiany pieca na piec klasy A (piece gazowe, elektryczne, pompy ciepła) to 8tys. PLN, ale nie więcej niż 90% całkowitych kosztów inwestycji, 
 3. Na dzień dzisiejszy tzn. 26 maja 2020r. mamy zarejestrowanych 14 wniosków na wymianę pieców z czego 4 zostały już zrealizowane tzn. inwestorzy zakończyli proces wymiany pieca, złożyli niezbędne dokumenty do przyznania dotacji i dokumenty te zostały poprawnie przeprocesowane, 
 4. Zrobiona w ubiegłym roku inwentaryzacja wskazuje na min kilkaset pieców do wymiany w całej gminie Izabelin. Sformułowanie „kilkaset” zostało całkowicie świadomie użyte ponieważ przekazane nam dane wymagają poprawy przez firmę realizującą inwentaryzację na rzecz Urzędu Gminy.  
 5. Skalę „kilkuset” pieców do wymiany należy rozpatrywać w dwóch kontekstach: czasowym oraz finansowym. Z dniem 1 stycznia 2023r. używanie do celów ogrzewania pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów staje się niezgodne z prawem – do daty tej pozostało ok. 31 miesięcy co oznacza, że miesięcznie powinniśmy wymieniać min 10-15 pieców; finansowym – kwota dotacji 8tys PLN przemnożona przez liczbę pieców daje kilka mln PLN, co może być wyzwaniem dla naszej gminy w dobie spowolnienia gospodarczego po pandemii. 
 6. Niezależnie od tych okoliczności będziemy się starali aktywnie namawiać mieszkańców do rozpoczęcia procesu wymiany pieca tak by mieszkańcy efektywnie wykorzystali pozostałe kilka miesięcy do kolejnego sezonu grzewczego. 

Pozdrawiam
Jarosław Kępkowicz
Inspektor ds. Ochrony Powietrza


Szanowny Panie,
 
bardzo dziękuję za odpowiedź, uprzejmie proszę o doprecyzowanie określenia "kilkaset" - ile pieców niespełniających normy zostało ustalonych w czasie inwentaryzacji , którą  gmina ponownie zleciła ( za poprzedniego wójta również była inwentaryzacja )  i za którą zapłaciła. Licząc, że  kilkaset to nawet  900 pieców to koszt wymiany wynosi 7 200 000 zł. Wydaje się , że zamiast budować śmietnik "z wyższej półki" za 8 300 000 zł powinniśmy skupić się na wymianie pieców i wszyscy odetchną pełną piersią z ulgą,  bo jak dotąd gmina ponosi wydatki pod hasłem walki ze smogiem a działania w tym kierunku są znikome -  4 piece przez dwa lata rządów nowych władz gminy oceniam jako wynik bardzo słaby - mniej PR,  więcej skutecznych i realnych działań.

Tradycyjnie proszę nie zapominać o publikacji mojego pytania i odpowiedzi oraz mojego komentarza do odpowiedzi w zakładce PYTANIE DO WÓJTA,  bo po raz kolejny nie widzę go na stronie internetowej gminy  a komunikacja z mieszkańcami,  obywatelami to podstawa demokracji. 

Pozdrawiam i życzę realnych sukcesów w walce ze smogiem na nowym stanowisku.
T. P.


Szanowna Pani,

Wg aktualne dostępnych danych, które wymagają jeszcze doprecyzowania mamy nie więcej niż 580 pieców na paliwo stałe. Największą grupę wśród tych pieców stanowią piece pozaklasowe, których na dzień dzisiejszy identyfikujemy ok. 440.
 
Niezależnie od kwestii doprecyzowania samych danych, od przyszłego tygodnia rusza po raz kolejny kampania skierowana do mieszkańców, którzy nadal użytkują wspomniane piece by skorzystali z dotacji i przystąpili do procesu wymiany pieca.

Pozdrawiam
Jarosław Kępkowicz
Inspektor ds. Ochrony Powietrza


Szanowny Panie,

uprzejmie proszę o publikację mojego PYTANIA DO WÓJTA oraz udzielonych odpowiedzi wraz z moją prośbą o precyzyjną informację.

Od tygodnia po moim zapytaniu nie ma śladu na stronie gminnej.

Po raz kolejny widzę ,że gmina ma problem z komunikowaniem się z mieszkańcami i jawnością swoich  realnych działań.

Mieszkańcy oczekują na  prawdziwe działania  gminy  i informację na ten temat a nie na propagandę.

Pozdrawiam
T. P.

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.