Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam Panie Wójcie,

mam pytanie odnośnie chodnika wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Izabelinie B.

Część chodnika powstało błyskawicznie między pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych, a następnie po wyborach prace natychmiast ustały, chciałbym poznać termin dokończenia prac.

Nadmienię iż materiały do kontynuowania prac zostały zabrane przez wykonawcę kilka dni po wyborach. Pytam więc czy na dokończenie prac będziemy czekać do następnych wyborów samorządowych?

Proszę o odpowiedź

Pozdrawiam

M.S. - mieszkaniec Izabelina "B"

 

Izabelin, dnia 3 czerwiec 2015 r.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na przesłane pytanie, pragnę Pana poinformować, iż remont chodnika w pasie drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Izabelinie B, realizowany był jesienią ubiegłego roku przez Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

W ramach przeprowadzonych prac wymieniono zniszczoną nawierzchnie z płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sapiehy.

Kwestia konieczności dokończenia pozostałego odcinka chodnika znajdującego się przy ul. Sienkiewicza pomiędzy ul. Sapiehy a ul. Zagłoby została poruszona na styczniowym spotkaniu z Dyrektorem ZDP, podczas którego otrzymaliśmy zapewnienie, iż kolejny etap remontu chodnika zostanie wykonany w roku bieżącym po zbilansowaniu przez ZDP wolnych środków finansowych pozyskanych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.

 

Z poważaniem
Witold Malarowski

drukuj ()

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-06-03

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.