Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zaproszenie na otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego - 4 czerwca 2019 r. godz. 17:00

 • ztm
 • ztm_s.2

drukuj (Zaproszenie na otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego - 4 czerwca 2019 r. godz. 17:00)

Informacja o wprowadzeniu zmian w trasie linii L18

Z dniem 13.05.2019 r. Zarząd Dróg Powiatowych powraca do prac związanych z remontem nawierzchni ul. Sienkiewicza w Izabelinie B, przerwanej w na okres zimowy 2018/2019.


Projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje zamknięcie ul. Sienkiewicza i wyznaczenie objazdu drogami powiatowymi: na terenie Gminy Izabelin - ul. 3 Maja, ul. ks. Aleksandra Fedorowicza, ul. Lipkowską a następnie drogami powiatowymi na terenie Gminy Stare Babice: ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza, ul. Ignacego Mościckiego, ul. Henryka Sienkiewicza.

Przywrócenie stałej trasy linii L18 nastąpi po zakończeniu prac bitumicznych na ul. Sienkiewicza w Izabelinie B oraz prowadzonych równolegle pracach drogowych na ul. Izabelińskiej w Starych Babicach.

W związku z powyższym od dnia 13.05.2019 r. wprowadzona zostaje do odwołania zmiana trasy linii autobusowej L18 w następującym zakresie:

drukuj (Informacja o wprowadzeniu zmian w trasie linii L18)

Komunikacja miejska w okresie ferii zimowych 2019

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia założenia przyjęte w stosunku do komunikacji miejskiej w okresie zimowych ferii szkolnych 2019;

W dniach 28.01 - 08.02.2019 r:


AUTOBUSY:
- zawieszone będzie kursowanie linii:  205, 256, 304, 318, 320, 323, 332, 379, 380, 412,
- zawieszone będą wytypowane kursy/podjazdy linii:  115, 120, 121, 150, 153, 162, 163, 164, 211, 
  326, 401, 411, 504, 519, 522, L20 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których  objaśnienie podano w informacji  przystankowej),
- linie: 182, 507, 523 kursować będą wg specjalnych rozkładów jazdy,
- korekta trasy linii: 
•    154 (wprowadzenie podjazdów do krańca Fort Radiowo w zastępstwie kursów zawieszonej linii 320)
•    156 (zmiana trasy linii, przejazd przez kraniec Targówek w zastępstwie linii 256),
•    157 (zmiana trasy linii przez ul.Hłaski w zastępstwie zawieszonej linii  205),

TRAMWAJE:

- linie: 1, 9, 17, 33 kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy,

METRO i SKM: - kursują bez zmian
 

 

drukuj (Komunikacja miejska w okresie ferii zimowych 2019)

Przywrócenie podstawowej trasy linii L18 na terenie Izabelina

Od 11 stycznia 2019 r. wraca podstawowa trasa linii L18 na terenie Izabelina

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - linia L18

 

drukuj (Przywrócenie podstawowej trasy linii L18 na terenie Izabelina)

Komunikacja miejska

Informacje prasowe dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego, m.in. o zmianach tras, nowych liniach, czasowych zmianach tras itp. dostępne są na stronie internetowej www.ztm.waw.pl

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-01-12

Rozkłady jazdy komunikacji autobusowej

autobus linii 708

autobus linii 701

autobus linii L-7

autobus linii L-18

autobus linii nocnej N58

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-01-12

Mapa z przebiegiem tras

Izabelin część zachodnie

Izabelin część wschodnia

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-01-12

Rada Gminy poparła złożenie przez Wójta deklaracji w sprawie objęcia Gminy Izabelin I strefą biletową z dniem 1 września 2018 r.!!!

W dniu 28 marca 2018 r. dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek wraz z Zastępcą Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Renatą Kaznowską  poinformowali podwarszawskie gminy o istotnej modyfikacji Programu Warszawa+ mającej na celu obniżenie cen dla pasażerów na bilety długookresowe (30- i 90-dniowe) komunikacji miejskiej poprzez zwiększenie dopłat ze strony tychże gmin. 

Otwarte spotkanie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego i ZTM zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką transportu publicznego oraz Mieszkańców aglomeracji warszawskiej na otwarte spotkanie Rady w dniu 18 czerwca o godzinie 17.00 w Sali Rudniewa na 4 piętrze Pałacu Kultury i Nauki (wejście od ul. Marszałkowskiej).

Pociąg "Słoneczny" Kolei Mazowieckich

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl.

Gmina Izabelin w 1. strefie biletowej

5 lipca 2018 r., podczas LXX sesji, Rada miasta stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia granic pierwszej strefy biletowej. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Na jej mocy cała gmina Izabelin od 1 września 2018 r. zostanie objęta 1. strefą biletową ZTM.

I Strefa biletowa w gminie Izabelin od 1 września 2018 r.

Jak już wiadomo z dniem 1 września 2018 r. gmina Izabelin przybliży się do Warszawy i Łomianek, czy Marek, gdyż znajdziemy się w 1 strefie biletowej ZTM.

Jakie bilety obowiązują w liniach L-7 i L-18 po wejściu do 1 strefy?

W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczącymi sytuacji w zakresie biletów w liniach lokalnych L-7 i L-18 informujemy, iż w liniach tych honorowane są bilety okresowe, emitowane przez Zarząd Transportu Miejskiego: 90-dniowe, 30-dniowe, dobowe, 3-dniowe, weekendowe, weekendowe grupowe, bilet seniora, bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci oraz bilety jednorazowe i miesięczne emitowane przez przewoźnika, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.