Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rada Gminy poparła złożenie przez Wójta deklaracji w sprawie objęcia Gminy Izabelin I strefą biletową z dniem 1 września 2018 r.!!!

W dniu 28 marca 2018 r. dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek wraz z Zastępcą Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Renatą Kaznowską  poinformowali podwarszawskie gminy o istotnej modyfikacji Programu Warszawa+ mającej na celu obniżenie cen dla pasażerów na bilety długookresowe (30- i 90-dniowe) komunikacji miejskiej poprzez zwiększenie dopłat ze strony tychże gmin. 

Mając na uwadze wieloletnie starania naszej gminy o włączenie do 1 strefy biletowej, w okresie od 28 marca do 24 kwietnia została wykonana przy współudziale ZTM szczegółowa analiza ekonomiczna przedstawionej propozycji dopłat w ramach programu Warszawa+ oraz dodatkowo wykonano analizę porównawczą z alternatywą dla naszej gminy w postaci wejścia do 1 strefy biletowej. Wyniki tych analiz (opartych w części na szacunkowych danych) zawarte zostały w prezentacji przedstawionej podczas otwartej części posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z Mieszkańcami, które miało miejsce w dniu 24 kwietnia 2018 r. Przedstawiona podczas spotkania prezentacja zawierała m.in. informacje dotyczące oceny aktualnej sytuacji w zakresie transportu w gminie Izabelin, koncepcje przebudowy skrzyżowania w Mościskach, kwoty dopłat do biletów w ramach programu Warszawa+ i koszty związane z wejściem do 1 strefy biletowej oraz porównanie założeń i kosztów Programu Warszawa+  z włączeniem obszaru całej gminy  do 1 strefy biletowej.

Kluczowe dla podjęcia finalnej decyzji były: 

 • 1. Ceny biletów długookresowych w 1 i 2 strefie biletowej...
  1. Ceny biletów długookresowych w 1 i 2 strefie biletowej oraz w ramach Programu Warszawa+ Próg 3 wraz z kwotą dopłat do poniesienia przez gminę
 • 2. Opcje biletowe a budżet rodziny 2 + 2
  2. Opcje biletowe a budżet rodziny 2 + 2
 • 3. Opcje biletowe a koszty gminy i pasażerów
  3. Opcje biletowe a koszty gminy i pasażerów

W spotkaniu oprócz radnych z Komisji Gospodarczo – Finansowej i władz gminy uczestniczyło także 2 kierowników działów z ZTM oraz ponad 40 mieszkańców. Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu po zadaniu kilkunastu pytań i udzieleniu nań odpowiedzi jednogłośnie opowiedzieli się za opcją wejścia do 1 Strefy biletowej.

Zadecydowały o tym znaczne korzyści finansowe i społeczne, jakie 1 strefa może przynieść. Dla przykładu: 4-osobowa rodzina korzystająca z biletów 30-dniowych (2 bilety normalne i 2 ulgowe) zaoszczędzi aż 2 520 zł rocznie na biletach. W związku z rozpoczętym programem wymiany starych pozaklasowych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne  kotły gazowe i rosnącymi cenami paliw oszczędności uzyskane na kosztach biletów umożliwią wielu rodzinom korzystającym z biletów długookresowych sfinansowanie droższego i bardziej ekologicznego paliwa gazowego w wieloletniej perspektywie oraz pokrycie znacznej części kosztów wymiany kotła.  Dodatkowo Gmina Izabelin wystąpi o włączenie jej do  programu „Karta ucznia” umożliwiającego uczniom naszej szkoły i gimnazjum bezpłatny dojazd do szkoły od 1 września 2018r. Powinno to zmniejszyć istotnie ruch samochodowy na naszych drogach, a tym samym obniżyć koszty eksploatacji samochodów i zmniejszyć zanieczyszczenie przezeń generowane. Dzięki wejściu do 1 strefy powinny się zmniejszyć także zatory przy skrzyżowaniu w Mościskach, gdyż zakładamy, że 10% kierowców przesiądzie się do komunikacji publicznej po obniżeniu cen biletów. Istotna dla osiągnięcia takiego efektu jest przebudowa skrzyżowania  w Mościskach (poczwórny lub podwójny lewoskręt)  i utworzenie przez Warszawę buspasa na szerokiej części ulicy Arkuszowej to umożliwiającej, w której to sprawie toczą się negocjacje z UM Warszawy, MZDW i ZDM.

Roczne koszty gminy związane z wejściem do 1 strefy powinny wynieść początkowo około 687 924 zł (wg faktycznego kosztu dopłaty do 1 strefy na podstawie danych za 2017r). Należy się jednak liczyć z ich zwiększeniem do ok. 1 mln zł w perspektywie 2-3 lat. Szacunkowe koszty związane z Programem Warszawa+ dla gminy i mieszkańców kształtowały się – w oparciu o koszty dopłat dla 1024 biletów długookresowych używanych średnio miesięcznie wg szacunku ZTM - na podobnym poziomie (od 686 191 zł do 770 819 zł). 

Głównym plusem programu Warszawa+ w opinii przedstawicieli ZTM i UM Warszawa jest możliwość zwiększenia dochodów podatkowych gmin poprzez limitowanie dopłat do biletów tylko dla tych mieszkańców, którzy są mieszkańcami (zameldowanymi) i rozliczają podatki jako mieszkańcy  danej gminy oraz uzyskania przez ZTM bardziej wiarygodnych danych o liczbie pasażerów korzystających z biletów długookresowych co ułatwia zarządzanie taborem i częstotliwością. Minusem tej opcji jest konieczność nabywania biletów krótkookresowych, czasowych i jednorazowych na 2 strefy, co wg szacunków generuje dodatkowy koszt dla pasażerów rzędu 93 tys. zł rocznie.

Włączenie gminy Izabelin do 1 Strefy biletowej pociągnie za sobą wzrost zapotrzebowania na zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, gdyż o ok. 7%-10% zwiększy się liczba pasażerów, a także – na co wskazała w swojej uchwale Rada Rodziców – w związku z reformą systemu edukacji zwiększy się w roku szkolnym 2019/2020 liczba młodzieży dojeżdżająca do liceów warszawskich o 1 rocznik (o ok. 120 osób). Dlatego też od drugiej połowy 2019 roku zakłada się zwiększanie częstotliwości kursów autobusów - nawet o 10% - co powinno wg zapewnień ZTM być możliwe dzięki zwolnieniu części autobusów po otwarciu kolejnego etapu II linii metra w Warszawie. W związku z realizacją zadania budowy ścieżki rowerowej na kilku przystankach zostaną zamocowane stojaki dla rowerów, a przy skrzyżowaniu w Mościkach i Urzędzie Gminy Izabelin powstaną zadaszone parkingi dla rowerzystów.

Zgodnie ze wstępnymi deklaracjami ZTM i UM Warszawa Program Warszawa+ powinien zostać uruchomiony 1 września 2018r. Wg nieoficjalnych informacji wejście do 1 Strefy biletowej powinno być także możliwe z dniem 1 września  b.r. i z wnioskiem o włączenie Gminy Izabelin do 1 strefy w tej dacie Wójt wystąpi do Przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy p. Malinowskiej-Grupińskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Renaty Kaznowskiej i dyrektora ZTM Wiesława Witka w terminie do 30 kwietnia 2018r. , gdyż taki termin został określony przez Warszawę.

Kluczowe dla określenia finalnej daty włączenia obszaru naszej gminy do 1 strefy biletowej będzie podjęcie stosownych uchwał przez Rady Miasta Warszawy i Gminy Izabelin co powinno nastąpić najpóźniej do końca czerwca 2018r.  O dalszych postępach w temacie włączenia gminy Izabelin do 1 strefy biletowej będziemy informować w miarę postępu prac w tym zakresie.


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.