Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Jakie bilety obowiązują w liniach L-7 i L-18 po wejściu do 1 strefy?

W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczącymi sytuacji w zakresie biletów w liniach lokalnych L-7 i L-18 informujemy, iż w liniach tych honorowane są bilety okresowe, emitowane przez Zarząd Transportu Miejskiego: 90-dniowe, 30-dniowe, dobowe, 3-dniowe, weekendowe, weekendowe grupowe, bilet seniora, bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci oraz bilety jednorazowe i miesięczne emitowane przez przewoźnika, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

W liniach L nie są honorowane bilety jednorazowe przesiadkowe oraz czasowe ZTM Warszawa (20-, 75-, czy 90-minutowe).

W przypadku linii lokalnych L-7 i L-18 - zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Izabelin - istnieje możliwość zakupu biletów jednorazowych ważnych w obu strefach biletowych w cenie 2,00 zł za bilet normalny i 1,00 zł za bilet ulgowy (wyłącznie u kierowcy) oraz można wykupić bilet miesięczny na wskazaną linię „L” w cenie 60,00 zł za bilet normalny bądź 30,00 zł za bilet ulgowy z ulgą 50% (u przewoźnika).

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, jeżeli pasażer posiada ważny bilet obowiązujący w danej strefie biletowej (np. 30-dniowy normalny dla 1 strefy), zobowiązany jest do skasowania/ aktywowania biletu obowiązującego w kolejnej strefie biletowej (czyli np. bilet na linię L w cenie 2,00 zł normalny) najpóźniej w momencie przekraczania przystanku granicznego na ul. Sienkiewicza czy Lipkowskiej w stronę Starych Babic.

Wobec powyższego, L-ką do Łomianek i w obrębie gminy Izabelin będziemy mogli podróżować korzystając z biletów okresowych ZTM właściwych dla 1 strefy (np. 30 dniowych). W przypadku podróży L-ką do Starych Babic i Ożarowa Mazowieckiego, można korzystać z biletu jednorazowego lub biletu miesięcznego „L” przewoźnika, które są ważne w obu strefach, biletów okresowych ZTM ważnych w 1 i 2 strefie lub też w przypadku posiadania biletu ZTM ważnego wyłącznie w 1 strefie, przy przekroczeniu strefy biletowej, skasować bilet jednorazowy emitowany przez przewoźnika.

drukuj (Jakie bilety obowiązują w liniach L-7 i L-18 po wejściu do 1 strefy?)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.