Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zamknięcie dla ruchu odcinka ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego

W dniu 31 lipca firma Fal Bruk przystępuje do zamknięcie ruchu na ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego. Zamkniecie ruchu nastąpi około godz. 12:00.

Od początku kursowania w piątek 31 lipca ZTM wprowadza następujące zmiany w komunikacji zbiorowej:

 • 210: METRO MŁOCINY – … – Arkuszowa – Mościska: 3 Maja – Laski: 3 Maja – LASKI (POCZTOWA)

  Równolegle trwają prace w Mościskach i autobusy linii 210 w kierunku Młocin od skrzyżowania ulic 3 Maja i gen. W. Sikorskiego jeżdżą objazdem: gen. W. Sikorskiego – Ekologiczna – Estrady – Arkuszowa.

  L–7: DZIEKANÓW LEŚNY – … – Warszawa: Estrady – Klaudyn: Estrady – Ekologiczna – gen. W. Sikorskiego – Janów: gen. W. Sikorskiego – Kwirynów: gen. W. Sikorskiego – Stare Babice: gen. W. Sikorskiego – gen. L. Okulickiego – Rynek – marsz. J. Piłsudskiego – Warszawska – Ogrodnicza – … – OŻARÓW MAZOWIECKI (STAROSTWO).
 • W czasie tego etapu prac nie będą kursowały autobusy linii: 712 i L18. Zostaną one zastąpione przez linię Z10:

  Z10: METRO MŁOCINY – J. Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Klaudyn: Estrady – Ekologiczna – gen. W. Sikorskiego – Janów: gen. W. Sikorskiego – Kwirynów: gen. W. Sikorskiego – Stare Babice: gen. W. Sikorskiego – gen. L. Okulickiego – Rynek – H. Sienkiewicza – Izabelińska – Izabelin: H. Sienkiewicza – 3 Maja – Truskaw: 3 Maja – P. Falińskiego – TRUSKAW (SKIBIŃSKIEGO)

  W wybranych kursach, zgodnie z rozkładem jazdy, autobusy linii Z10 będą podjeżdżały do Hornówka oraz Sierakowa.
 • Linia N58 zostanie czasowo zawieszona.

Od początku kursowania linii autobusowych w piątek 31 lipca, ZTM wprowadza następujące zmiany w komunikacji zbiorowej:

Rozkłady są już dostępne na stronie WTP:

Dla pasażerów korzystających z linii Z10 i 210 zostają zachowane dotychczasowe postanowienia taryfowe, czyli mieszkańcy gm. Izabelin będą mogli korzystać z obecnie obowiązujących biletów, pomimo tego, że linia Z10 i 210 na części swojej trasy przekracza II strefę biletową.

 • mapa

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.