Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Podsumowanie ankiety nt. przystanków i rozkładu jazdy w Truskawiu

Uczestnicy ankiety

W ankiecie wzięło udział 67 osób. Przeważali stali pasażerowie komunikacji publicznej, którzy jeżdżą autobusami co najmniej cztery razy w tygodniu (40), pozostali, którzy korzystają z niej przynajmniej raz w tygodniu i rzadziej, byli podobnie reprezentowani (po 13), jedna osoba nie podała żadnej informacji na ten temat.

Wśród uczestników ankiety wyróżnia się grupa, która ma do przystanku dalej niż 400 m – 24 osoby, z czego ponad połowa (13) korzysta regularnie z autobusów.

Zmiana lokalizacji przystanków

Poparcie dla proponowanych zmian przeważa w całej grupie (33:28) i wśród osób korzystających z autobusu przynajmniej raz w tygodniu (27:20), ale jest to nieznaczna przewaga. Natomiast wśród tych, którzy faktycznie odczuwają odległość od przystanku (ponad 400 m), różnica jest już duża (16:8). Ci, którzy pokonują ten dystans na co dzień, są już niemal jednomyślni: spośród 13 takich osób jedna jest przeciwna, jedna niezdecydowana, a reszta (11) – wyraża swoje poparcie.

Trzy czwarte przeciwników zmian w lokalizacji przystanków zgłosiło również krytyczne uwagi do rozkładu jazdy.

Wiaty rowerowe przy przystanku

W ankiecie nie było pytania o jednoznaczne poparcie lub sprzeciw wobec takiego wyposażenia przystanków, a mimo to część uczestników wyraziła swój ogólny sceptycyzm w tej sprawie, zwykle motywując to bliską odległością od ich domu do przystanku. Zdecydowana większość (55) wskazywała czynniki, które potencjalnie mogłyby zachęcić do dojazdu rowerem do przystanku tych, którzy mieszkają dalej. Największą zachętą byłby ich zdaniem wysoki standard parkowania, czyli zadaszona wiata z monitoringiem (38), na drugim miejscu uplasowała się bezpieczna droga do przystanku (30). Jedynie sześć osób uważało, że wystarczy samo zadaszenie, a cztery – że mogą to być jedynie stojaki. Z odpowiedzi tych wynika, że należy budować albo dobrze wyposażoną wiatę, albo nic, nie jest to natomiast poparcie dla żadnej konkretnej inwestycji ani jej lokalizacji.

Rozkład jazdy po zmianach na początku tego roku

Uwagi do zmian w rozkładzie jazdy zgłosiła większość uczestników (34), choć było to tylko pytanie opcjonalne i umieszczone na końcu. Wskazywano przede wszystkim na uciążliwość półgodzinnych przerw między kursami, szczególnie około godziny ósmej rano, oraz brak autobusu L 18 i dogodnych przesiadek do niego. Kilka osób wyraziło opinię, że zapewnienie darmowych przejazdów w liniach L jest dyskryminacją mieszkańców Truskawia, którzy jako jedyni nie mają możliwości bezpłatnego dojazdu do centrum gminy (szkoły, urząd, CKI, punkty handlowe i usługowe).

Dziękujemy mieszkańcom za udział w ankiecie.

 

Zostaną podjęte następujące działania:

 1. Niezwłoczne zlecenie przygotowania projektu przesunięcia przystanku Parkowa 01 w bezpośrednie sąsiedztwo skrzyżowania z ul. Ptasińskiego.
 2. Realizacja tej zmiany nastąpi razem z najbliższymi pracami budowlanymi w rejonie tego skrzyżowania, czyli prawdopodobnie wraz z budową chodnika w ul. 3 Maja między Truskawiem a Izabelinem.
 3. Niezwłoczne zlecenie przygotowania projektu budowy pary przystanków „Lipkowska” w rejonie skrzyżowania tej ul. z ul. 3 Maja.
 4. Wykonanie tych projektów nastąpi wraz z rozbudową ul. Lipkowskiej, planowaną na 2023 r.
 5. Zmiany w lokalizacji przystanków w okolicy ul. Żurawiej zostają odsunięte do czasu podjęcia w tym rejonie innych inwestycji.
 6. Budowa wiat rowerowych przy przystankach w Truskawiu będzie podjęta, gdy środki budżetowe pozwolą na wykonanie ich w wysokim standardzie i z monitoringiem.
 7. Zgłaszamy do ZTM następujące postulaty zmian w rozkładzie jazdy:\
  • L 18
   • Zmiana przystanków na żądanie linii L18 Kościuszki-Szkoła 01 i 02 oraz Urząd Gminy 01 i 02 na zwykłe, tj. niewymagające „żądania”.
   • Przesunięcie pierwszego kursu świątecznego z Sierakowa z godz. 4.57 na godz. 4.17.
   • Zmiana taktu świątecznego z 40 na 60-minutowy po godzinie 15 oraz wprowadzenie dodatkowych trzech wyjeżdżających z Sierakowa o godz. 10.47, 12.07 i 18.47. Łączna liczba kursów pozostaje ta sama.
  • 210 dzień powszedni
   • Skierowanie do Sierakowa kursów odjeżdżających z Młocin o godz.: 4.58, 5.23, 6.13, 8.08, 9.08, 11.08, 13.08, 15.08, 17.08, 19.08, 21.08.
   • Zsynchronizowanie autobusów L 18 i 210 po godz. 22.00 na przystanku Kościuszki-Szkoła tak, aby czas na przesiadkę w autobus L 18 wynosił 5-10 minut, tj. odjazdy linii 210 z tego przystanku mogłyby wyglądać następująco: 22.11, 22.41, 23.11, 23.41, 00.46 (lub 00.41)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.