Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Baza organizacji pozarządowych

Lista organizacji pozarządowych:

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Izabelin, które zainteresowane są zamieszczeniem swoich danych w Bazie organizacji, proszone są o ich przesyłanie na adres poczty elektronicznej: k.zawistowska@izabelin.pl.

Uważamy, że informacja o organizacji powinna zawierać co najmniej poniższe dane:

 1. pełna nazwa organizacji,
 2. adres siedziby,
 3. strona internetowa,
 4. strona na facebooku
 5. kontakt telefoniczny i adres e-mail,
 6. status prawny organizacji,
 7. imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację,
 8. zakres działalności,
 9. inne informacje, które chcieliby Państwo zamieścić na internetowej stronie (np. można opisać swoje doświadczenia).

Osoba do kontaktu: 

Barbara Bacewicz- Borys
b.borys@izabelin.pl
tel. 22 722 89 52

Klaudia Zawistowska
k.zawistowska@izabelin.pl
tel. 22 722 89 42

UWAGA
Za treść informacji o organizacji, zamieszczonej na stronie gminy, ponosi odpowiedzialność zgłaszający.

 

 • autor: Klaudia Zawistowska, data: 2019-09-08

Fundacja ART Aktywni Razem Twórczo

Fundacja Instytut Redukcji Stresu

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja im. ks. Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego”

Gminne Koło Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie

Izabelińska Akcja Sylwestrowa "Kocham nie strzelam"

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin

Koło Gospodyń Wiejskich "KAMPILASKI"

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Hornówek

Ludowy Klub Sportowy "RYŚ" Laski

Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie

Ochotnicza Straż Pożarna Laski

Polski Związek Niewidomych Koło Laski

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

Stowarzyszenie "Mieszkańcy Razem"

Stowarzyszenie Ochrony Mokrych Łąk

Stowarzyszenie pomocy rodzinom po stracie najbliższych "PRZYSTAŃ NADZIEJA"

Szczep 424 Drużyn Harcerskich i Zuchowych "KAMPINOS" ZHP

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Uczniowski Klub Sportowy Izabelin

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.