Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Stowarzyszenie Dla Nas

 

Stowarzyszenie Dla Nas

zakres działalności

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobrostanu lokalnej społeczności we wszelkich jego aspektach, w szczególności:

  1. Ochrony, odtwarzania i poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym zwierząt domowych i dzikich, roślin, powietrza, wody, gleby, bogactw naturalnych,
  2. Współpracy z samorządem lokalnym przy rozwoju infrastruktury wiejskiej i gminnej lub miejskiej i tworzeniu jej elementów zaspokajających potrzeby mieszkańców, w tym podnoszących wygodę i bezpieczeństwo życia
  3. Kształtowania zdrowego stylu życia mieszkańców społeczności lokalnej, nawyków żywieniowych, zakupowych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, jak również zachowań korzystnych dla jakości środowiska życia i środowiska naturalnego
  4. Budowania więzi społecznych, integracji społeczności lokalnej, uczenia dialogu i łagodzenia napięć,
  5. Zaspokajania potrzeb specyficznych grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, seniorów, kobiet, mężczyzn
  6. Kształtowania postawy zaangażowania i odpowiedzialności za środowisko naturalne i środowisko życia społeczności lokalnej u dzieci i młodzieży

obszar działania

sport, turystyka i rekreacja 

edukacja, wychowanie

rozwój zawodowy i osobisty 

ochrona zdrowia 

ratownictwo, bezpieczeństwo 

rozwój lokalny 

ekologia, ochrona środowiska

prawa człowieka, aktywność obywatelska 

adres siedziby

ul. XII Poprzeczna 21, 05-080 Hornówek

kontakt telefoniczny  

adres e-mail

603 754 104

dlanas.stowarzyszenie@gmail.com

status prawny organizacji

stowarzyszenie

imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację

Anna Rychlik 

e-mail: a.rychlikcc@outlook.com

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.