Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rejestr umów zleceń

Nr Imię zleceniobiorcy Nazwisko Przedmiot zamówienia Termin Kwota miesięczna
1 Wanda Załęska sprzątanie pomieszczeń biurowych 01.01-31.12 650
2 Marek Ferchmin komisja alkoholowa 02.01-31.12 500
3 Jolanta Kordaczuk - Saidi komisja alkoholowa 02.01-31.12 500
4 Alina Rokicka komisja alkoholowa 02.01-31.12 500
5 Maryla Łukasińska komisja alkoholowa 02.01-31.12 725
6 Maciej Jasiński magazyn p.powodziowy 02.01.-31.12 300
7 Włodzimierz Domański konserwacja p.poż. 02.01-31.12 600
8 Michal Sternicki konserwacja p.poż. 02.01-31.12 600
9 Tomasz Domański konserwacja p.poż. 02.01-31.12 600
10 Marek Wilczyński konserwacja p.poż. 02.01-31.12 600
11 Dariusz Skopczyński konserwacja p.poż. 02.01-31.12 600
12 Jacek Pielak konserwacja p.poż. 01.02.-31.12 600
13 Edward Gierski koordynacja p.poż. 02.01.-31.12 2900
14 Aleksander Pikos plac zabaw Izabelin C 01.04.-30.11 220
15 Mariusz Dąbek plac zabaw Hornówek 01.04-30.11 220
16 Maria Milej plac zabaw Truskaw 01.04-30.11. 220
17 Jan Kowalczyk plac zabaw Izabelin B 01.04.-30.11 220
18 Grażyna Koperska plac zabaw Mościska 01.04.-30.11 220
19 Bogdan Czubak plac zabaw Laski 01.04.-30.11 220
20 Krzysztof Koc zajęcia sportowe ORLIK 01.04-30.11. 500
21 Jacek Hauszka zajęcia sportowe ORLIK 01.04.30.11 500
22 Andrzej Kurkiewicz obsługa prawna Gminy Izabelin 14.05-31.07. 80/za 1 godzinę
23 Bożena Kurzydło protokołowanie posiedzeń komisji p.alkoholowej 03.06-31.21 625

drukuj (Rejestr umów zleceń)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.