Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy Izabelin

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem naszej gminy do projektu „Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”  w ramach „ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych“ WOF, zostało sporządzone opracowanie dotyczące budowy systemu ścieżek na terenie gminy  Izabelin. W związku z powyższym przedmiotowy projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym w dniach 31.07.-14.08.2015, zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/1015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30.07.2015.

Projekt tras rowerowych w gminie Izabelin obejmuje:

1.ul. 3 Maja na całej jej długości od skrzyżowania z ul. Estrady do końca wsi Truskaw. Trasa będzie biegła po północnej stronie ulicy w formie ciągu pieszo- rowerowego, na odcinku pomiędzy przystankiem autobusowym przy ul. Langiewicza w Izabelinie do ok. 75m  przed ul. Parkową w Truskawiu będzie to 2- metrowa droga dla rowerów. Od ul. Skibińskiego w Truskawiu do końca ul. 3 Maja ruch będzie odbywać się na zasadach ogólnych. W Laskach na fragmencie od ul. Partyzantów do ronda będą to 2 pasy jednokierunkowe wydzielone z jezdni. Na odcinku  od ronda w Laskach do ul. Estrady w Mościskach projekt przewiduje w przyszłości kontynuację dwóch jednokierunkowych pasów dla rowerów po obu stronach ulicy ( na projekcie gruba, przerywana linia w kolorze różowym). Ze względu na duże ograniczenia czasowe przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach wymienionego na wstępie projektu i konieczność przeprowadzenia szeregu uzgodnień, wykonany zostanie najpierw ciąg pieszo- rowerowy po północnej stronie ul. 3 Maja na wspomnianym odcinku.

2.ul. Sierakowską na całej jej długości. Na  odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza przewidziany jest ciąg pieszo-rowerowy po wschodniej stronie drogi. W dalszej części ruch będzie odbywał się na zasadach ogólnych.

3.ul. Sienkiewicza  na całej długości przewiduje się ciąg pieszo- rowerowy po zachodniej stronie drogi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach. Państwa uwagi będą dla nas bardzo pomocne przy realizacji tego projektu. 

drukuj (Projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy Izabelin)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-07-31

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.