Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne koncepcji parku w Izabelinie

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z trwającymi przygotowaniami naszej gminy do pozyskania w przyszłym roku środków unijnych, została opracowana wstępna koncepcja parku rekreacyjno- sportowego w Izabelinie. Pod jego lokalizację przewidziano teren przy ul.3 Maja, na działce numer ewid.479 w Hornówku, pomiędzy Urzędem Gminy Izabelin a Szkołą Podstawową im. płk S. Królickiego. Mając na uwadze, że park będzie służył wszystkim naszym mieszkańcom, zgodnie z Zarządzeniem nr 61/ 2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18.09.2015r., koncepcja parku zostanie poddana konsultacjom społecznym w dniach 28.09.-15.10.2015r.

            W okresie trwania konsultacji projekt będzie dostępny na stronie internetowej: www.gmina.izabelin.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej, a w formie papierowej w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Izabelin (pokój nr 111, w godzinach urzędowania).

Formularz do zgłoszenia uwag w postaci ankiety będzie udostępniony:

- na stronie internetowej: www.gmina.izabelin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej

- w punktach kolportażu „ Listów do Sąsiada”

- u pań Sołtys

Wypełniony formularz można składać:

1) w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do urzędu)

2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.glonek@izabelin.pl

3)  za pośrednictwem faxu nr 22 722 80 06

4)  formie pisemnej bezpośrednio w Kancelarii Urzędu  Gminy Izabelin

 

Ideą parku jest stworzenie miejsca do aktywnego i spokojnego spędzania czasu. W koncepcji wykorzystano istniejące ukształtowanie terenu do aranżacji przestrzeni. Wyeksponowano dwa piękne i okazałe dęby poprzez budowę wokół nich tarasów piknikowych, nad którymi zawieszono na gałęziach elektryczne lampiony. Usypane górki trasy rowerowej wykorzystano do budowy linowego toru przeszkód. Przy istniejącej kępie brzóz zaprojektowano wielopiętrowego „wiklinowego pająka". Oprócz powyższych atrakcji przewidziano osobną trasę dla biegaczy o długości 250 m, ścieżkę spacerową, ogrodzony plac zabaw dla dzieci młodszych, siłownię terenową, urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych (street workout), górkę wspinaczkową i pola do gry w bule. Ciągi komunikacyjne i place oświetlono. Na terenie parku zaprojektowano także węzeł sanitarny. Koncepcja występuje pod roboczą nazwą "Central Park".

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach. Państwa uwagi i propozycje będą dla nas bardzo pomocne przy realizacji tego projektu. 

 • plan
  plan
 • mapa
  mapa
 • drzewo
  drzewo
 • most
  most
 • park
  park

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.