Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2019 r.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działają trzy punkty nieodpłatnej pomoc prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

więcej informacji na stronie www.pwz.pl lub www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego są usytułowane w następujących lokalach:

Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach ul. Staszica 2 05 – 092 Łomianki.
Poniedziałek od godz.  10 00 do  14 00
Wtorek od godz.  15 00 do  19 00
Środa od godz.  15 00 do  19 00
Czwartek od godz.  15 00 do  19 00
Piątek   od godz.  10 00 do  14 00

 

Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice 
przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
Poniedziałek   od godz.  14 00 do  18 00
Wtorek od godz.  14 00 do  18 00
Środa od godz.  14 00 do  18 00
Czwartek od godz.  10 00 do  14 00
Piątek   od godz.  10 00 do  14 00

 

Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie,
ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno.
Poniedziałek   od godz.  15 00 do  19 00
Wtorek od godz.  12 00 do  16 00
Środa od godz.  15 00 do  19 00
Czwartek od godz.  15 00 do  19 00
Piątek   od godz.  12 00 do  16 00

 

Błonie w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie
 
Poniedziałek od godz.  10 00 do  14 00
Wtorek od godz.  15 00 do  19 00
Środa od godz.  15 00 do  19 00
Czwartek od godz.  15 00 do  19 00
Piątek   od godz.  10 00 do  14 00

 

Ożarów Mazowiecki w Domu Kultury "Uśmiech",
III piętro pok. 307 
przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Poniedziałek od godz.  14 00 do  18 00
Wtorek od godz.  12 00 do  16 00
Środa od godz.  14 00 do  18 00
Czwartek od godz.  09 00 do  13 00
Piątek   od godz.  09 00 do  13 00

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla Mieszkańców Powiatu

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

więc informacji na stronie www.pwz.pl lub www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego są usytułowane w następujących lokalach:

Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach ul. Staszica 2 05 – 092 Łomianki.
Poniedziałek od godz.  10 00 do  14 00
Wtorek od godz.  15 00 do  19 00
Środa od godz.  15 00 do  19 00
Czwartek od godz.  15 00 do  19 00
Piątek   od godz.  10 00 do  14 00

 

Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie,
ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno.
Poniedziałek   od godz.  15 00 do  19 00
Wtorek od godz.  12 00 do  16 00
Środa od godz.  15 00 do  19 00
Czwartek od godz.  15 00 do  19 00
Piątek   od godz.  12 00 do  16 00

 

Błonie w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie
 
Poniedziałek od godz.  10 00 do  14 00
Wtorek od godz.  15 00 do  19 00
Środa od godz.  15 00 do  19 00
Czwartek od godz.  15 00 do  19 00
Piątek   od godz.  10 00 do  14 00

 

Ożarów Mazowiecki w lokalu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 
Poniedziałek od godz.  10 00 do  14 00
Wtorek od godz.  15 00 do  19 00
Środa od godz.  15 00 do  19 00
Czwartek od godz.  15 00 do  19 00
Piątek   od godz.  10 00 do  14 00

 

Program Rządowy -Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.