Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Gminny Całodobowy Telefon Interwencyjny

czynny całodobowo 24h/7dni w tygodniu

514 622 106

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” w porozumieniu z Urzędem Gminy Izabelin udostępniło z dniem 1 stycznia 2016r. dla Mieszkańców Gminy interwencyjny telefon kontaktowy o numerze 514 622 106 dostępny całą dobę, siedem dni w tygodniu w zakresie:

 • pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów Mieszkańców
 • zapewnienia obsługi pojawiających się zdarzeń
 • podejmowania interwencji o charakterze techniczno-porządkowym
 • wskazywaniu osobom zgłaszającym jednostek właściwych do przyjęcia i rozpatrzenia zgłaszanych problemów.

 

Przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie nadal prowadzone przez GPWiK pod numerem telefonu:  

501 656 121 całodobowo 24h/7 dni w tygodniu.

 

Wszelkie zgłoszenia telefoniczne zostaną odnotowane w rejestrze zgłoszeń tylko po podaniu imienia i nazwiska osoby zgłaszającej, jej telefonu kontaktowego oraz charakteru i lokalizacji zdarzenia. Anonimy nie będą przyjmowane.

Po dokonaniu weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostaną podjęte czynności zabezpieczenia i oznakowania miejsca (o ile zachodzi taka konieczność), a następnie poinformowania właściwej jednostki o zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie pragniemy przekazać i przypomnieć Mieszkańcom najważniejsze telefony do służb ratunkowych i technicznych w naszej gminie.

drukujdrukuj

Informujemy także, iż od 1 stycznia 2016r. wykonywanie części zadań własnych Gminy Izabelin z zakresu gospodarki komunalnej zostało powierzone Uchwałą Nr XI/88/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r.  spółce komunalnej GPWiK „Mokre Łąki” sp.  z o.o.

 

 • Zakres zadań powierzonych GPWiK „Mokre Łąki” obejmuje:
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
 • utrzymanie czystości pasów drogowych dróg gminnych wraz z zamiataniem ulic i chodników,
 • utrzymanie czystości i porządku  na przystankach autobusowych wraz z ich zimowym utrzymaniem oraz opróżnianiem koszy ulicznych,
 • koszenie traw w pasach drogowych,
 • koszenie rowów odwadniających drogi gminne,
 • konserwację wpustów ulicznych i studni chłonnych,
 • konserwację pompowni deszczowych,
 • bieżące utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych,
 • utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, elementów uspokojenia ruchu oraz oznakowania w systemie MSI,
 • zimowe utrzymanie dróg i parkingów gminnych.

 

Wyżej wymienione działania w godzinach pracy GPWiK czyli od 8.00 do 15.00 są realizowane przez Dział Komunalny spółki dostępny pod nr tel. 509 407 467.

drukujdrukuj

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.