Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

XIV Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina" - Zaproszenie na koncert do Leoncina 29 lipca 2018

W niedzielne przedpołudnie 29 lipca o godzinie 9.45 , w Leoncinie, w zabytkowym neogotyckim kościele z 1885 roku pod wezwaniem Świętej Trójcy, odbędzie się kolejny koncert XIV Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”.

Wystąpi Kameralny Zespół Wokalny „Modo Maiorum” (łac. „na sposób przodków”) powstał w 2005 roku z myślą o wykonywaniu najwybitniejszych dzieł chóralnych  dawnych mistrzów renesansu i baroku w estetyce zbliżonej do oryginału.  Zespół ma w repertuarze msze, motety, psalmy, chorały i inne pieśni religijne różnych konfesji: ewangelickiej, prawosławnej, katolickiej, muzykę świecką – renesansowe madrygały, pieśni patriotyczne, inspirowane folklorem, transkrypcje utworów instrumentalnych. W programie niedzielnego koncertu usłyszymy dzieła wielkich twórców jak: Palestrina, Lassus, Praetorius, Byrd,  Szamotulczyk, Bazylik, Gomółka, Gorczycki, Schűtz i J. S. Bach, a także Zasadą doboru repertuaru jest piękno i wysokie walory artystyczne. Wysoki poziom wykonawstwa zespołu potwierdzają liczne nagrody na konkursach chóralnych. Od początku zespołem Modo Maiorum kieruje uznany artysta, Michał Straszewski, wybitny znawca muzyki dawnej.

Wstęp wolny.

Oto kilka informacji o Leoncinie, które mogą Państwa zainteresować.  Na cmentarzu obok kościoła w Leoncinie znajduje się unikalna drewniana kaplica cmentarna z 1798 roku pod wezwaniem Świętej Trójcy wzniesiona jako votum dziękczynne za zwycięstwo Stefana Czarneckiego nad Szwedami (przeniesiona z Głuska w 1881 r.) W Leoncinie urodził się Isaac Bashevis Singer (1904-1991) - prozaik żydowski tworzący w języku jidysz, laureat literackiej nagrody Nobla w 1978, oraz jego starszy brat Izrael Joszua Singer (1893-1944) – jedna z głównych postaci literackiego środowiska żydowskiego Warszawy. W Leoncinie zaczyna się żółty szlak turystyczny im. Aleksandra Janowskiego, pełen wartych poznania wyjątkowo malowniczych zakątków puszczy kampinoskiej. Prowadzi przez Starą Dąbrowę do Leszna.

NIEDZIELA 29 LIPCA GODZINA 9.45 - LEONCIN KOŚCIÓŁ p.w ŚW. TRÓJCY 

KONCERT 

wykonawcy: 
Kameralny Zespół Wokalny „Modo Maiorum” 
Michał Straszewski - dyrygent 

Koncert pod patronatem Wójta Gminy Leoncin Adama Mirosława Krawczaka 

organizatorzy: 
Urząd Gminy w Leoncinie
Parafia p.w. Św. Małgorzaty DM w Leoncinie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego 

dofinansowanie: 
Władze Samorządowe Województwa Mazowieckiego Wstęp wolny.
 

drukuj (XIV Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina" - Zaproszenie na koncert do Leoncina 29 lipca 2018)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.