Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Odprowadzenie wód opadowych z sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Truskawiu

W marcu firma FORM-AWA z Izabelina zakończyła budowę kolektora odprowadzającego wody opadowe z sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Truskawiu. Prace objęły budowę separatora lamelowego, przepompowni wód opadowych, 96 m rurociągu tłocznego, studni rozprężnej oraz 17,5 m rurociągu grawitacyjnego z wylotem betonowym w skarpie Rowu Opaskowego Truskawia, jak również umocnienie skarp i dna Rowu w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej.

Koszt inwestycji – 164 400 zł.

odwodnienie_3Maja_Truskaw_2015.png

drukuj (Odprowadzenie wód opadowych z sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Truskawiu)

Oświetlenie uliczne w ul. Północnej w Truskawiu

Wiosną przeprowadziliśmy inwestycję, polegającą na budowie 24 punktów oświetlenia ulicznego typu LED w ul. Północnej (na odcinku od ul. Żurawiej w kierunku ul. Ptasińskiego) oraz modernizacji 18 punktów oświetlenia (również z zastosowaniem opraw typu LED) na istniejącym odcinku oświetlenia w ul. Północnej.

Wykonawca – firma BUDWEX z Truskawia wykonała wszystkie prace za kwotę 130 000 zł.

oswietlenie_polnocna.png

drukuj (Oświetlenie uliczne w ul. Północnej w Truskawiu)

Kanalizacja sanitarna w Hornówku

Od kwietnia do listopada w Hornówku trwała, prowadzona przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.  Inwestycja  objęła części ulic: Pietkiewicza, Zielonej, Szkolnej, Boiskowej, Wesołej, Leśnej i Sosnowej. Łącznie to ponad 2 km sieci  i ok. 100 przyłączy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 431 400 zł, z czego 1 mln zł stanowiło dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonawcą robót była firma MELIORANT z Garwolina.

logo_pl.gif

kanalizacja_Hornowek_2015.png

drukuj (Kanalizacja sanitarna w Hornówku)

Doposażenie OSP Izabelin i OSP Laski

W czerwcu zakupiliśmy kamerę termowizyjną i kompresor do ładowania butli powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie. Dostawcą sprzętu była firma KADIMEX S.A. z Warszawy. Koszt zakupu to 41 000 zł.

Natomiast OSP Laski wzbogaciły sie o zestaw narzędzi hydraulicznych (nożyce i rozpieracze) dla potrzeb ratownictwa drogowego i technicznego. Dostawcą zestawu była firma DELTA SERVICE z Zielonki. Koszt zakupu to 65 000 zł.

mch-6-em-compact.png

mch-6-em-compact.png

drukuj (Doposażenie OSP Izabelin i OSP Laski)

Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej i ul. Południowej w Laskach

W lipcu zakończona została  budowa sieci kanalizacji deszczowej w Laskach w ulicy Brzozowej (na odcinku od ul. Wieczorka do ul. Południowej) i na fragmencie ul. Południowej. Firma INSTAL-NIKA z Warszawy zrealizowała:

 1. budowę kolektora grawitacyjnego o długości 470 m;
 2. budowę 12 wpustów deszczowych;
 3. wykonanie przykanalików o łącznej długości 35 m;
 4. przyłączenie do istniejącego systemu odwodnienia dróg w ul. Brzozowej 
 5. przebudowa istniejących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych oraz w pobliżu skrzyżowania z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej, poprowadzenie sieci i przyłączy wodociągowych w rurach ochronnych stalowych.

Koszt inwestycji to 295 200 zł.

Odwodnienie%20Brzozowej.jpg

drukuj (Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej i ul. Południowej w Laskach)

Budynek rewiru policji w Hornówku

Jesienią, w budynku gminnym, położonym przy ul. Szkolnej 2A, przy zespole szkolnych boisk sportowych w Hornówku, firma TRANS-BOR z Tłuszcza wykonała prace remontowo-naprawcze i adaptacyjne. Wartość robót wyniosła 152 855,23 zł. Budynek został wyposażony w węzeł sanitarny i cieplny oraz umeblowanie biurowe. Uporządkowano również teren wokół obiektu. Na przełomie 2015 i 2016 r. zaczęła funkcjonować tu placówka administracyjna rewiru policji w Izabelinie. Nowa siedziba rewiru to budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 82 m² przeznaczonej dla policjantów. Do ich dyspozycji przewidziano 4 pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie socjalne i techniczne. Przed budynkiem jest również parking dla radiowozów i interesantów.

Dzięki porozumieniu z Komendantem Stołecznym Policji, w gminie Izabelin rewir policji został przywrócony, a opisywana inwestycja pozwoliła policjantom zyskać dużo lepsze warunki pracy niż dotychczas.

Rewir_policji.jpgRewir_policji2.jpg

drukuj (Budynek rewiru policji w Hornówku)

Samochód ratowniczo-gaśniczy 6x6 dla OSP Izabelin

Wiosną Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie wzbogaciła się o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Kamaz model B2130-43118 6x6. Samochód o zwiększonych możliwościach terenowych jest szczególnie cenny dla jednostki, która często działa na leśnych, łąkowych, czy bagiennych terenach Kampinoskiego Parku Narodowego. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów oraz dwie linie szybkiego natarcia. Nowy wóz bojowy zastąpił niemal 30-letniego Jelcza 315.

Podwozie dostarczyła firma AUTOBAGI POLSKA z Warszawy, natomiast zabudowy strażackiej dokonała firma ZAMET z Głowna. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 610 408 zł.

 

KAMAZ%20podwozie.jpgKAMAZ_zabudowa.jpg

drukuj (Samochód ratowniczo-gaśniczy 6x6 dla OSP Izabelin)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.