Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Laskach o salę wielofunkcyjną

przedszkole.pngZakończono roboty budowlane obejmujące rozbudowę Gminnego Przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną. Rozbudowana część budynku składa się z dwóch funkcjonalnych części: sali widowiskowej o powierzchni użytkowej ok. 112 m2 i wysokości 5,5 m oraz zaplecza socjalnego

 

 

 

 

 

drukuj (Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Laskach o salę wielofunkcyjną)

Remont kotłowni w Szkole Podstawowej

W Szkole Podstawowej w Hornówku trwają prace związane z remontem kotłowni, polegającym na wymianie kotłów grzewczych, wraz z osprzętem i automatyką oraz remoncie pomieszczenia kotłowni. Zmodernizowana kotłownia została zaprojektowana w formie kaskady dwóch gazowych kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy 480 kW, na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Roboty budowlane realizowane są przez łódzką firmę INITIUM Sp. z o.o., a wartość robót zgodnie z umową wynosi 303 810 zł. Planowany termin zakończenia robót to 30 września 2017 r.

drukuj (Remont kotłowni w Szkole Podstawowej)

Budowa połączenia drogowego ul. Łąkowej w Mościskach z ul. Klaudyńską w Klaudynie

Oswietlenie_Lesna.pngRozstrzygnięty został przetarg na budowę połączenia drogowego ulicy Łąkowej w Mościskach z ulicą Klaudyńską w Klaudynie. W postępowaniu wybrana została oferta firmy INSTAL-NIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z Warszawy, która zaproponowała kwotę brutto 335.790 zł za realizację zamówienia. W związku z tym, że obszar inwestycji obejmuje również teren należący do gminy Stare Babice, obie gminy zawarły porozumienie, dotyczące współfinansowania inwestycji.

drukuj (Budowa połączenia drogowego ul. Łąkowej w Mościskach z ul. Klaudyńską w Klaudynie)

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Izabelinie

Oswietlenie_Lesna.pngRozstrzygnięto postępowania przetargowe na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Izabelinie. Najkorzystniejszą ofertę, spośród 3 złożonych, przedstawiła firma SYLEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z Warszawy, ofertując 3.576.840 zł za realizację zamówienia. Zakres prac obejmuje wykonanie trzykondygnacyjnego budynku wraz z łącznikiem do istniejącego budynku, o łącznej kubaturze 3.395,64 m3 (powierzchnia użytkowa 908,63 m2) oraz zagospodarowanie terenu. W związku z wyborem oferty wykonawcy, zawarta została umowa, która przewiduje zakończenie inwestycji do 30 września 2018 r.

Budowa dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

ZIT_zakresZakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót, obejmujących budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin.
Zamówienie podzielone zostało na 4 zadania:

  1. Zadanie I - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Estrady w Mościskach do ronda w Laskach;
  2. Zadanie II - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ronda w Laskach do ul. Partyzantów w Laskach, wraz z przebudową drogi.
  3. Zadanie III - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie C do ul. Północnej w Truskawiu
  4. Zadanie IV - Budowa drogi rowerowej w ul. Sierakowskiej, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza w Izabelinie C

Zamówienie realizuje konsorcjum firm: Granar Sp. z o.o., Invest AG Sp. z o.o., ZRD Sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa do pobrania w częściach:   1 - 2 - 3 - 4

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Oswietlenie_Lesna.png

drukuj (Budowa dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin)

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer