Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Inwestycje gminne w 2017 roku

Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

Przebudowa Brzozowej

16 grudnia 2016 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach osi priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wśród nich znalazł się nasz projekt pn. Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin, otrzymując dofinansowanie w wysokości 4,2 mln zł, przy całkowitej wartości 5,25 mln zł.  

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ulicy 3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, o łącznej długości 5 653 m,

- przebudowę istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe,

- budowę parkingu dla rowerów w miejscu przesiadkowym do komunikacji miejskiej, w Mościskach, przy skrzyżowaniu ul. Estrady i ul. 3 Maja,

- montaż elementów infrastruktury rowerowej, takich jak: stojaki, podpórki rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów, różnica poziomów,

- budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.

 Trasy rowerowe zostaną jednolicie oznakowane dla całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-18.

 

Więcej informacji na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

 

Przebudowa Brzozowej

 

drukujdrukuj

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.