Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Koncepcje przebudowy skrzyżowania ulic 3 Maja i Estrady w Mościskach

 

http://izabelin.pl/pub/PRZETARGOWE/inwest_2018/skrzyzowanie_Estrady/Skrzyzowanie_Estrady_3_Maja.pngKoncepcje przebudowy skrzyżowania ulic 3 Maja i Estrady w Mościskach

Gmina Izabelin prowadzi obecnie działania, zmierzające do określenia ostatecznej wersji inwestycji przebudowy problematycznego skrzyżowania ulicy 3 Maja (Arkuszowej) i Estrady w Mościskach. Podstawowymi problemami opóźniającymi prace projektowe i wykonanie inwestycji jest ograniczony teren i sytuacja własnościowa w jej obszarze. Skrzyżowanie położone jest niemal w całości na terenie Warszawy.

Od roku 2016 trwają ustalenia z Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczące wyboru proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych skrzyżowania. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania - skrzyżowanie oparte o lewoskręty oraz skrzyżowanie w formie ronda turbinowego. Koncepcje obydwu wariantów dostępne są poniżej do pobrania.

W obecnej chwili ukończona została analiza ruchu na skrzyżowaniu, odzwierciedlająca rzeczywisty ruch pojazdów w różnych porach dnia.

 

Do pobrania:

 1. Koncepcja lewoskręty - Plan
 2. Koncepcja lewoskręty - Plan na mapie
 3. Koncepcja - rondo turbinowe - Plan
 4. Koncepcja - rondo turbinowe - Plan na mapie

 

 

drukuj (Koncepcje przebudowy skrzyżowania ulic 3 Maja i Estrady w Mościskach)

Odwodnienie dróg gminnych w Izabelinie B

Odwodnienie dróg gminnych w Izabelinie B – rejon ulic Rzędziana, Mickiewicza, Bohaterów Kampinosu, Sienkiewicza, Małachowskiego

Załącznik rysunkowy do pobrania: [ PDF ]

W ramach inwestycji przewidziano:

- odtworzenie rowów otwartych po śladach istniejących

- przebudowę odcinka rowu otwartego poprzez jego pogłębienie i zmianę trasy

- połączenie rowów odcinkami zamkniętych kolektorów deszczowych w miejscach uniemożliwiających odtworzenie naturalnego systemu odwodnienia

- wykonanie przepompowni wód przy ul. Bohaterów Kampinosu tłoczącej wody w kierunku studni rozprężnej na skrzyżowaniu ul. Rzędziana i Słowackiego

Roboty odtworzeniowe systemu rowów częściowo znajdować się będą na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zakres prac został uzgodniony z Dyrekcją Parku.

drukuj (Odwodnienie dróg gminnych w Izabelinie B)

Koncepcje przebudowy dróg gminnych w Izabelinie B

Oswietlenie_Lesna.png

Koncepcje przebudowy dróg gminnych w Izabelinie B -
ul. Podbipięty, ul. Słowackiego i ul. Małachowkiego

Materiał do spotkania z mieszkańcami w dniu 07.11.2016 r.

 

Koncepcja przebudowy ul. Małachowkiego [ PDF ]

Koncepcja przebudowy ul. Słowackiego i Podbipięty [ PDF ]

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Koncepcje przebudowy dróg gminnych w Izabelinie B)

Koncepcja przebudowy ul. Chłopickiego i ul. Langiewicza w Izabelinie C

Oswietlenie_Lesna.png

Koncepcje przebudowy dróg gminnych w Izabelinie C -
ul. Chłopickiego oraz ul. Langiewicza

 

 

Koncepcja przebudowy ul. Chłopickiego [ PDF ]

Koncepcja przebudowy ul. Langiewicza [ PDF ]

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Koncepcja przebudowy ul. Chłopickiego i ul. Langiewicza w Izabelinie C)

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.