Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

KRYTERIA PRIORYTETYZACJI NAKŁADEK I REMONTÓW DRÓG W GMINIE IZABELIN - 02.01.2018 R.

W celu ustalenia kryteriów wyboru dróg gminnych w Gminie Izabelin do ich modernizacji przez realizujące to zadanie Referat Inwestycji i Referat Komunalny przy zakładanym budżecie rocznym nie niższym niż 1 mln zł przyjmuje się kilka kryteriów.

KRYTERIA PRIORYTETYZACJI I PLAN MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULIC W GMINIE IZABELIN NA LATA 2018-2021

W celu ustalenia kolejności modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Izabelin jaka będzie przyjęta w harmonogramie wieloletnim przez realizujący to zadanie Referat Inwestycji UGI przy zakładanym budżecie rocznym rzędu 300 000 zł przyjmuje się kilka kryteriów.

ODWODNIENIE DRÓG GMINNYCH W IZABELINIE B

Załącznik rysunkowy do pobrania: [ PDF ]

W ramach inwestycji przewidziano:

- odtworzenie rowów otwartych po śladach istniejących

- przebudowę odcinka rowu otwartego poprzez jego pogłębienie i zmianę trasy

- połączenie rowów odcinkami zamkniętych kolektorów deszczowych w miejscach uniemożliwiających odtworzenie naturalnego systemu odwodnienia

- wykonanie przepompowni wód przy ul. Bohaterów Kampinosu tłoczącej wody w kierunku studni rozprężnej na skrzyżowaniu ul. Rzędziana i Słowackiego

Roboty odtworzeniowe systemu rowów częściowo znajdować się będą na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zakres prac został uzgodniony z Dyrekcją Parku.

KONCEPCJE PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W IZABELINIE B

Oswietlenie_Lesna.png

Materiał do spotkania z mieszkańcami w dniu 07.11.2016 r.

 

Koncepcja przebudowy ul. Małachowkiego [ PDF ]

Koncepcja przebudowy ul. Słowackiego i Podbipięty [ PDF ]

 

 

 

 

BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ KZ W MOŚCISKACH

Trwają obecnie prace projektowe, obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy drogi zbiorczej KZ, na odcinku od skrzyżowania ulic 3 Maja i Żołędziowej, do skrzyżowania ulic Estrady i Nowojanickiego w Mościskach, wraz z połączeniem od ul. Makowej i Chabrowej.

Koncepcja układu drogowego przewiduje wykonanie inwestycji w dwóch etapach:

 • w pierwszym, poprzez wykonanie drogi wzdłuż istniejących ulic Makowej i Chabrowej, a następnie zwrot w kierunku wschodnim ku projektowanemu skrzyżowaniu z ul. Estrady;
 • w drugim, poprzez wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Żołędziowej i wykonanie połączenia drogowego z wykonanym wcześniej pierwszym etapem robót.

Planuje się ukończenie prac projektowych do końca 2018 roku.

Zaprojektowanie drogi w planowanej trasie w obu etapach wiąże się z czasochłonną procedurą uzgodnienia przejść przez prywatne działki oraz procedurą uzyskania decyzji środowiskowej. Przewiduje się, że pierwszy etap robót będzie mógł zostać rozpoczęty w 2019 roku, a etap drugi w kolejnych latach.

 • Droga_KZ_plan_1

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.