Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

KRYTERIA PRIORYTETYZACJI I PLAN MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULIC W GMINIE IZABELIN NA LATA 2018-2021

W celu ustalenia kolejności modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Izabelin jaka będzie przyjęta w harmonogramie wieloletnim przez realizujący to zadanie Referat Inwestycji UGI przy zakładanym budżecie rocznym rzędu 300 000 zł przyjmuje się następujące kryteria:

  1. Szacunkowy koszt realizacji zadania w przeliczeniu na liczbę zameldowanych mieszkańców w obszarze bezpośredniego oddziaływania realizowanego projektu, przy czym dla kosztu poniżej 1 000 zł przyznaje się 10 pkt, przy koszcie 1000-1999 zł – 9 pkt i o 1 pkt mniej za każdy kolejny przedział <000-999> co oznacza, że za koszt od 10 000 zł wzwyż jest 0 pkt;
  2. Stary portfel - 0,1 pkt za każdy miesiąc oczekiwania od momentu zgłoszenia do dnia 1 marca 2016 r.
  3. 5 pkt za zaliczenie drogi do podstawowego układu dróg gminnych
  4. Od 0 do 10 pkt z tytułu kryterium bezpieczeństwa i dobra publicznego, przy czym: wniosek zebrania sołeckiego lub Rady Sołeckiej przydaje danemu projektowi 5 pkt, projekt oświetlenia drogi powiatowej  – uzyskuje także 5 pkt, wystąpienie zdarzeń kryminalnych lub innych zmniejszających bezpieczeństwo  – 5 pkt za 1 zdarzenie, 8 pkt za 2 zdarzenia i 10 pkt za 3 lub więcej zdarzeń. Drogi służące nie tylko mieszkańcom danej ulicy (np. dojście do instytucji publicznej, cmentarza, przystanku autobusowego) uzyskują dodatkowo co najmniej 5 pkt .

Suma punktów uzyskanych w ramach w/w kryterium decyduje o kolejności realizacji projektów oświetlenia.

Kryteria mogą być aktualizowane lub modyfikowane nie częściej niż 1 raz w roku w terminie do 30 września, celem uwzględnienia harmonogramu projektów w budżecie na kolejny rok.

Publikacja zaktualizowanej listy następuje nie później niż przed 31 grudnia (ale nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu)

Harmonogram sporządza, przechowuje, publikuje i aktualizuje Referat Inwestycji UGI (docelowo Energetyk Gminy).

Plan modernizacji oświetlenia ulic na lata 2018-2021 z dnia 28 listopada 2017r. w załączeniu.

 

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.