Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Zmiany w organizacji ruchu przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C

  Zmiany w organizacji ruchu przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C

  2020.04.10

  Wykonawca robót przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C planuje w najbliższym czasie wprowadzić zmiany w organizacji ruchu.

  O terminie i zakresie wprowadzania przez wykonawcę robót poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu, będziemy Państwa na bieżąco informować, poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Izabelin. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu powinny się pojawić po okresie Świąt Wielkanocnych.

 • Ważne stanowiska Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” przyjęte w dniu 6 kwietnia 2020 roku

  Ważne stanowiska Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” przyjęte w dniu 6 kwietnia 2020 roku

  2020.04.10

  W załączeniu ważne stanowiska przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w dniu 6 kwietnia 2020 roku wraz z pismami przewodnimi Pana Prezesa, skierowanymi do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP i Polskiej Rady Przedsiębiorczości.

 • Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego 

  2020.04.10

  Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 • Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej

  Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej

  2020.04.09

  Informacja pochodzi ze strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej

  Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

 • Informację o ograniczeniach w funkcjonowaniu oddziału PKO BP w Izabelinie

  Informację o ograniczeniach w funkcjonowaniu oddziału PKO BP w Izabelinie

  2020.04.09
  • Czasowe ograniczenia w dostępności oddziału PKO Banku Polskiego w Izabelinie i innych oddziałów banku – od 10.00 do 12.00 obsługiwani są tylko klienci powyżej 65 r.ż.
  • Wstrzymanie przyjmowania wpłat otwartych w bilonie w placówkach Banku.
  • Wstrzymanie operacji zamiany/wymiany banknotów i monet w oddziałach Banku.

  Osoby posiadające rachunki bankowe mogą dokonywać wypłat gotówkowych w kasie banku bez ograniczeń, jedyne ograniczenie dotyczy bilonu.

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział I w Izabelinie
  Izabelin C, ul. 3 Maja 42
  pon.-czw. 10.00-15.00
  pt. 10.00-14.00
  tel. 22 342 97 20, 22 342 97 21

 • Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

  2020.04.07

  Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

  • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
  • świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
  • świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,
  • ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

  Pełna informacja dostępna jest na stronie:

  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieczynny w dniu 11 kwietnia (sobota)

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieczynny w dniu 11 kwietnia (sobota)

  2020.04.07

  Informujemy, że w najbliższą sobotę (11 kwietnia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

 • 7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia #BrawaDlaWas

  7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia #BrawaDlaWas

  2020.04.07

  7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym jubileuszowym, 70-tym roku działalności Światowej Organizacji Zdrowia tematem przewodnim jest „Powszechna opieka zdrowotna – wszędzie dla każdego.” Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie nie tylko sprzyja poprawie zdrowia obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu.

  W tym roku to święto ma szczególny charakter. Wszyscy widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy służby zdrowia walczą z pandemią. Z poświęceniem i odwagą dbają o nasze życie i zdrowie, stojąc na pierwszej linii walki z chorobą.

  Każdy kto chce podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia za to, że są i za to, co robią, może dołączyć się do ogólnopolskich owacji o godzinie 13:00 ze swojego balkonu lub okna, a my lokalnie możemy przesłać podziękowania korzystając z #BrawaDlaWas.

  Jesteście wielcy. Dziękujemy!

  Oni zostają dla nas w pracy, my możemy im pomóc zostając w domu.
  #BrawaDlaWas #zostanwdomu #WorldHealthDay2020

 • Komunikat GOPS - Pomoc dla osób, które straciły pracę w wyniku stanu epidemicznego

  Komunikat GOPS - Pomoc dla osób, które straciły pracę w wyniku stanu epidemicznego

  2020.04.06

  Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji wywołanej utratą pracy (dochodu) w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce, mogą ubiegać się o pomoc, która może obejmować: zasiłek celowy, zasiłek okresowy, pomoc rzeczową. Rodziny mogą skorzystać z posiłków lub pomocy na zakup żywności z „Programu - Posiłek w szkole i w domu”.

  Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie to kwota 528 zł, natomiast dla jednoosobowego gospodarstwa domowego to kwota 701 zł.
  Kryterium dochodowe dla osób korzystających z "Programu - Posiłek w szkole i w domu” wynosi 792 zł na osobę w rodzinie oraz 1051,50 zł. dla osoby samotnej.

  Zapraszamy do kontaktu:
  tel. 22 722 79 95
  mail: gops@izabelin.pl

 • Program UE - „Europa dla obywateli”

  Program UE - „Europa dla obywateli”

  2020.04.06

  „Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz dialogu międzykulturowego.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.