Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • List Wójta gminy Izabelin do wszystkich Mieszkańców naszej gminy

  List Wójta gminy Izabelin do wszystkich Mieszkańców naszej gminy

  2019.11.04

  Izabelin, 30 października 2019

   

  Drodzy Mieszkańcy,

  przyroda i środowisko naturalne na trwale wpisane są w krajobraz naszej gminy. Dlatego konsekwentnie...

 • Odbiór ronda i przywrócenie podstawowej trasy linii L18

  Odbiór ronda i przywrócenie podstawowej trasy linii L18

  2019.10.31

  Od godzin popołudniowych 30 października, dopuszczony został ruch na rondzie wybudowanym na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja. Przywrócenie ruchu było możliwe dzięki przeprowadzonemu w dniu wczorajszym odbiorze końcowym inwestycji.

  W związku z zakończeniem przebudowy skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza w Izabelinie, od dnia 04.11.2019 r. od początku kursowania linii dziennych przywraca się podstawową trasę kursowania linii L18.

 • Szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2

  Szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2

  2019.10.31
 • Rębak RED DRAGON RPS 120

  2019.10.30

  Dzięki dofinansowaniu z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 sołectwo Hornówek zakupiło Rębak RED DRAGON RPS 120.

  Rębak kupiony na rzecz sołectwa Hornówek, może służyć na zasadach dobrosąsiedzkich (w uzgodnieniu z sołtysem Hornówka), mieszkańcom wszystkich sołectw Gminy Izabelin. Szczegółowy regulamin korzystania z Rębaka znajduję się na stronie UGI w zakładce Sołectwa oraz w siedzibie Spółki „Mokre Łąki” (obsługującej to urządzenie).

 • Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności IV raty podatków lokalnych

  Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności IV raty podatków lokalnych

  2019.10.29

  Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Izabelin przypomina o zbliżającym się terminie płatności IV raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
  Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 15 listopada 2019 r.

 • Innovation Coach - projekt dla przedsiębiorców

  Innovation Coach - projekt dla przedsiębiorców

  2019.10.24

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej realizuje projekt „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”. Celem projektu jest dostarczenie przedsiębiorcom BEZPŁATNEJ usługi coachingu innowacji, polegającej na analizie potencjału przedsiębiorstwa oraz wytwarzanych przez niego produktów/realizowanych procesów, celem zaproponowania innowacji, umożliwiającej przedsiębiorstwu rozwój. Usługa dostarczana jest przez ekspertów branżowych, posiadających jednocześnie wiedzę z zakresu możliwości finansowania innowacji z funduszy europejskich. Więcej o projekcie i usłudze coachingu innowacji poniżej.

 • Bezpłatna odzież dla każdego

  Bezpłatna odzież dla każdego

  2019.10.23
 • Dyżur pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Dyżur pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  2019.10.23

  W dniu 26 października 2019 roku (sobota) w godzinach od 8:00 - 15:00 w centrum Kultury Izabelin (ul. Matejki 21) będzie sprawowany dyżur pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poza ogólnymi informacjami o oferowanej pomocy, będzie można również zasięgnąć szczegółowych informacji oraz otrzymania dokumentów kierujących do Dziennego Domu Senior +

   

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Izabelin

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze w dniach 23 i 24 października 2019r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne - silna mgła w dniach 23 i 24 października 2019r.

  2019.10.23
  • Zjawisko: Silna mgła
  • Stopień zagrożenia: 1
  • Obszar: powiat warszawski zachodni
  • Ważność: od godz. 22:00 dnia 23.10.2019 do godz. 09:00 dnia 24.10.2019
  • Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do
   200 m.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 • Program rządowy „Mój prąd” – trwa nabór wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Program rządowy „Mój prąd” – trwa nabór wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  2019.10.23

  Od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu „Mój Prąd”.

  Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
  Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.