Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Strażackie OSCARY po raz drugi - Wystartowała II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

  2017.12.06
  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika "Strażak" informują, że ruszyła II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018.
 • Zaproszenie na spotkanie z przedsiębiorcami

  2017.12.05
  Wójt Gminy Izabelin serdecznie zaprasza Izabelińskich Przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się 8 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 19.00 w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21.
 • Kryteria priorytetyzacji i plan modernizacji oświetlenia ulic w gminie Izabelin na lata 2018-2021

  2017.12.01
  Kryteria, które przyjmuje się w celu ustalenia kolejności modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Izabelin jaka będzie przyjęta w harmonogramie wieloletnim.
 • Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu

  2017.12.01
  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 • Dbając o czyste powietrze dbamy o swoje zdrowie

  2017.12.01
  Powietrze, obok gleby i wody, jest jednym z trzech podstawowych elementów środowiska przyrodniczego. Mieszkamy w bezpośredniej bliskości KPN i cieszymy się na ogół dobrą jakością powietrza. Jednakże wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego w naszej gminie – zwłaszcza w godzinach 18.00 - 22.00 - zaczynamy odczuwać istotne pogorszenie się jakości powietrza, którym oddychamy. I to niezależnie od tego czy jesteśmy na zewnątrz czy wewnątrz budynku.
 • Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin

  2017.12.01
  Do wyłożonego projektu zmiany Studium nie wniesiono żadnych uwag.
 • Konferencja na temat polityki antysmogowej w Sejmie

  2017.12.01
  W dniu 1 grudnia 2017r. z inicjatywy wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki przy współpracy Instytutu Geografii PAN, Fundacji Po Staremu i INSPRO Instytutu Spraw Obywatelskich miała miejsce Konferencja na temat polityki antysmogowej.
 • Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

  2017.12.01
  Spółka Mokre Łąki informuje, że w wzdłuż ul. Północnej w Truskawiu kontynuowane są prace związane z wykonywaniem odrzutów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
 • Dzień Czystego Powietrza realizowany przez Fundację Ekologiczną Arka

  2017.12.01
  Miło nam poinformować, iż gmina Izabelin znalazła się wśród ponad 100 gmin, w których realizujemy Dzień Czystego Powietrza.
 • Zapraszamy Rodziców na spotkanie z lekarzem pulmonologiem

  2017.11.29
  Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w holu korekcyjnym budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.