Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Raporty WIOS o stanie powietrza i środowiska w województwie mazowieckim

  2017.11.28
  Raporty WIOS o stanie powietrza i środowiska w województwie mazowieckim
 • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok 2018

  2017.11.27
  Na rok 2017 - określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Izabelin.
 • Informacja dla hodowców drobiu

  2017.11.27
  W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
 • Wyłączenie prądu 01.12.2017 r. (piątek) w Truskawiu

  2017.11.24
  w godz. 08.00 – 15.00
  ulice: Leśnej Polanki, Przecinka i Działkowa
 • XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017

  2017.11.24
  Forum odbędzie się 30.11.2017 r. w Julinku.
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Truskawiu

  2017.11.24
  Spółka Mokre Łąki informuje, że w dalszym ciągu wzdłuż ul. Północnej w Truskawiu prowadzone są prace związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • Seminarium naukowe pt. "Materialne ślady działalności człowieka na terenie Puszczy Kampinoskiej - prezentacja projektu"

  2017.11.24
  Seminarium odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00. w sali edukacyjnej Centrum Edukacji KPN ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin. Prelegentem będzie mgr Michał Paczkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
 • UWAGA !!! Afrykański pomór świń (ASF) w gminie Izabelin

  2017.11.24
  W dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 15.00 na specjalnym posiedzeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zorganizowanym przez Starostę Jana Żychlińskiego, Główny Lekarz Weterynarii potwierdził informację o pojawieniu się na terenie powiatu warszawskiego-zachodniego przypadków dzików zarażonych ASF (afrykańskim pomorem świń).
 • Charytatywna aukcja dzieł sztuki

  2017.11.16
  W niedzielę, 12 listopada br., odbyła się w Centrum Kultury Izabelin charytatywna aukcja dzieł sztuki, organizowana przez Fundację Kampinoskiego Parku Narodowego – Ochrona Przyrody, Kultura i Sztuka. Prowadzącym aukcję był Wójt Gminy – Witold Malarowski.
 • 11 listopada - 99 rocznica odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą

  2017.11.10
  Wójt Gminy Izabelin oraz Dyrektor Centrum Kultury zapraszają mieszkańców na gminne obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.