Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Wyłączenie prądu 25 września 2017 r. (poniedziałek) w Izabelinie C

  2017.09.22
  w godz. 08.00 – 17.00
  ulice: Jakuba Przyłuskiego, Sierakowska, Zakątna, Józefa Chłopickiego, 3 Maja
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie terenu rekreacyjno — sportowego

  2017.09.22
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno — sportowego wraz ze Szkolną Halą Widowiskowo-Sportową dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych przy Towarzystwie Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach oraz infrastrukturą techniczną niezbędna do obsługi planowanej inwestycji.
 • Trwają zapisy do IX ogólnopolskiej edycji programu "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

  2017.09.21
  Wystartowała IX edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka” – największego programu edukacyjnego o tematyce bezpieczeństwa skierowanego do uczniów I klas szkół podstawowych. Zapraszamy szkoły z całej Polski do udziału w tym bezpłatnym programie.
 • Dzień bez samochodu

  2017.09.21
  22 września 2017 r.
 • Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem'' zaprasza ns szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji, rozliczania projektów

  2017.09.19
  Szkolenie odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. w Gościńcu Julinek.
 • Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem'' zaprasza na warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej, a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR

  2017.09.19
  Warsztaty odbędą się 27.09.2017 r. w Urzędzie Gminy Czosnów.
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

  2017.09.18
  Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko
  niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku
  pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się
  sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim
  zagrożeniem dla mieszkańców.
 • Smog off - gra miejska! Podejmij wyzwanie

  2017.09.18
  więcej informacji: https://smog-off.evenea.pl/
 • 5 szkoleń w Centrum Przedsiębiorczości Smolna we wrześniu

  2017.09.18
  Zapraszamy na 5 szkoleń we wrześniu w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin w dniach: 02.10.2017 r. – 23.10.2017 r.

  2017.09.15
  Obszar zmiany studium obejmuje działkę o Nr ew. 79/2 położoną we wsi Mościska, przy ul. Chabrowej o powierzchni 2427m2 zakupioną przez Gminę Izabelin w maju 2017 r.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.