Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Ogłoszenie o ponownym (częściowym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Hornówek, część E w dniach 29.09.2017 r. – 20.10.2017 r.

  2017.09.15
  Wyłożenie obejmuje działki Nr: 85/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/2, 87/3, 192/1 położone przy ul. Rolnej.
 • Rozbudowa drogi powiatowej Sienkiewicza i budżet 2018

  2017.09.15
  W związku z nie przystąpieniem firmy Pribex - Wykonawcy projektu przebudowy ulicy Sienkiewicza w Izabelinie B - do prac w terenie w dniu 5 września miało miejsce spotkanie przedstawicieli gminy Izabelin w składzie: Wójt Witold Malarowski, Zastępca Wójta Ryszard Haczek, Skarbnik Marta Wojtachnio oraz Prezesem zarządu spółki Mokre łąki Waldemar Roszkiewicz i członek zarządu Marcin Sobczak ze starostą warszawskim-zachodnim i przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) – inwestorem projektu - celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a także omówienia wspólnych zamierzeń gminy i powiatu na rok 2018.
 • Akcja Krwiodawstwa - Izabelin, 17 września 2017 r.

  2017.09.13
  Akcję Krwiodawstwa odbędzie się 17 września 2017 roku (niedziela) w Izabelinie (na parkingu przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie, ul. Matejki 33) w godz. 9.00 - 12.30.
 • Rozbudowa ul. Sienkiewicza wstrzymana wskutek odstąpienia ZDP od umowy z niedotrzymującym terminów wykonawcą

  2017.09.13
  Urząd Gminy Izabelin informuje, iż w dniu 13 września został poinformowany przez Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Ożarowie Mazowieckim o odstąpieniu ZDP od umowy z niedotrzymującym terminów wykonawcą w zakresie realizacji zadania rozbudowy powiatowej drogi Sienkiewicza w Izabelinie B.
 • Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

  2017.09.05
  Od 11 do 15 września 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy. Każdy będzie mógł skorzystać z porad ekspertów, bezpłatnych szkoleń oraz broszur i poradników. Tematem wiodącym będzie e-składka, obowiązująca przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.
 • Bezpłatny serwis pogodowy

  2017.09.01
  Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio na północy Polski spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne. Podobne anomalie pogodowe zdarzają się na terenie Polski coraz częściej.
 • Remont kotłowni w dużej szkole

  2017.09.01
  W związku z wykryciem podczas wakacyjnego przeglądu stanu technicznego problemów technicznych z systemem centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym przy ul. 3 Maja 49 została podjęta decyzja o remoncie całej kotłowni wraz z wymianą pieca.
 • WÓJT GMINY IZABELIN informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę

  2017.08.31
  Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 w terminie od dnia 01 września 2017 r. do dnia 22 września 2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę.
 • Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego wsi Hornówek, część E wykładanego do publicznego wglądu w dniach 28.06.2017 – 31.07.2017 r. Termin składania uwag upłynął w dniu 14.08.2015 r.

  2017.08.31
  Do wyłożonego projektu planu wpłynęły dwie uwagi - współwłaścicieli jednej działki. Uwagi w większości nie zostały uwzględnione – za wyjątkiem zmniejszenia skosu widoczności po północno –wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Zielonej.
 • Rozpoczęcie roku harcerskiego - 6. i 7. Hufiec Warszawski

  2017.08.30
  9 września 2017
  parafia Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach ul. 3 Maja 40/42

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.