Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Wyłączenie prądu 5 października 2017 r. (czwartek) w Hornówek

  2017.09.29
  w godz. 08.00 – 15.00
 • Wyłączenie prądu 4 października 2017 r. (środa) w Izabelinie B

  2017.09.29
  w godz. 08.00 – 15.00
 • Projekt mpzp wsi Hornówek, część E – drugie (częściowe) wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 29.09.2017 r. – 20.10.2017 r. Uwagi do dnia 03.11.2017 r.

  2017.09.29
  Wyłożenie związane jest z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego ul. Rolnej z 5,0 m proponowanych na etapie poprzedniego wyłożenia do publicznego wglądu (28.06.2017 r. – 31.07.2017 r.) do 9,0 m, co stanowić będzie powtórzenie w tym zakresie ustaleń obowiązującego planu miejscowego wsi Hornówek, część C GIMNAZJUM z 2005 r., jak tez poprzednich planów miejscowych dla tego terenu.
 • Koncert galowy - zakończenie XIII edycji Festiwalu Muzycznego "W krainie Chopina"

  2017.09.28
  niedziela 1 października 2017 roku - Międzynarodowy Dzień Muzyki, godzina 18.30
  Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego Izabelin ul. Tetmajera 38
 • Nabór na wolne stanowisko kierownicze - SEKRETARZ GMINY

  2017.09.26
  http://www.bip.izabelin.pl/art,463,nabor-na-wolne-stanowisko-kierownicze-sekretarz-gminy
 • Dziki w Izabelinie

  2017.09.22
  W ostatnich dniach na terenie gminy pojawiły po raz kolejny rodziny dzików z młodymi, w tym w rejonie nowej szkoły. Zwierzęta te – nawet lochy z młodymi – zachowują się na ogół spokojnie o ile nie są niepokojone. Jednakże problem potencjalnego zagrożenia jakie może być spowodowane przez pojawienie się wychodzących z terenów KPN dzików istnieje. W sytuacji gdy spotykamy dziki należy najlepiej się wycofać. Dziki nie wykazują typowych charakterystycznych oznak zachowania się poprzedzających ich agresję.
 • Podpisano umowę na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie

  2017.09.22
  W czwartek 21 września 2017 r. została podpisana umowa z firmą SYLEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie.
 • Wyłączenie prądu 25 września 2017 r. (poniedziałek) w Izabelinie C

  2017.09.22
  w godz. 08.00 – 17.00
  ulice: Jakuba Przyłuskiego, Sierakowska, Zakątna, Józefa Chłopickiego, 3 Maja
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie terenu rekreacyjno — sportowego

  2017.09.22
  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno — sportowego wraz ze Szkolną Halą Widowiskowo-Sportową dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych przy Towarzystwie Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach oraz infrastrukturą techniczną niezbędna do obsługi planowanej inwestycji.
 • Trwają zapisy do IX ogólnopolskiej edycji programu "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

  2017.09.21
  Wystartowała IX edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka” – największego programu edukacyjnego o tematyce bezpieczeństwa skierowanego do uczniów I klas szkół podstawowych. Zapraszamy szkoły z całej Polski do udziału w tym bezpłatnym programie.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.