Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego wsi Hornówek, część E wykładanego do publicznego wglądu w dniach 28.06.2017 – 31.07.2017 r. Termin składania uwag upłynął w dniu 14.08.2015 r.

  2017.08.31
  Do wyłożonego projektu planu wpłynęły dwie uwagi - współwłaścicieli jednej działki. Uwagi w większości nie zostały uwzględnione – za wyjątkiem zmniejszenia skosu widoczności po północno –wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Zielonej.
 • Rozpoczęcie roku harcerskiego - 6. i 7. Hufiec Warszawski

  2017.08.30
  9 września 2017
  parafia Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach ul. 3 Maja 40/42
 • Od 1 września bezpłatna komunikacja dla uczniów warszawskich szkół

  2017.08.30
  Od 1 września bezpłatna komunikacja dla uczniów warszawskich szkół.
 • Czasowa zmiana trasy linii L18

  2017.08.30
  W związku z przebudową ulicy Sienkiewicza w Izabelinie od dnia 30.08.2017 r. do odwołania linia L18 zostaje skierowana na trasę objazdową w obu kierunkach
 • Wystawa fotograficzna "Wisła - królowa polskich rzek"

  2017.08.30
  Wystawa fotograficzna "Wisła - królowa polskich rzek" autorstwa Artura Tabora odbędzie się 13 września 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie C, ul. Tetmajera 35.
 • Numinosum Festival

  2017.08.25
  W dniach 31 sierpnia – 3 września 2017 odbędzie się Numinosum Festival - już czwarta edycja festiwalu! W tym roku odbędzie się w Skansenie Budownictwa Puszczańskiego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy obok Kampinosu.
 • IX edycja Dnia otwartego w Kampinoskim Parku Narodowym

  2017.08.25
  2 września 2017 r.
 • Przebudowa ul. Sienkiewicza w Izabelinie B od dnia 28.08.2017r.

  2017.08.25
  Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim – inwestor przebudowy ul. Sienkiewicza w Izabelinie B, informuje o zamknięciu ruchu na ul. Sienkiewicza od dnia 28.08.2017r.
 • Europa zmienia metropolię warszawską

  2017.08.25
  Już po raz ósmy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa wraz z licznymi instytucjami, gminami aglomeracji warszawskiej i dzielnicami Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza wszystkich mieszkańców stolicy i okolicznych gmin jak również turystów, na europejski piknik rodzinny na terenie parku Pole Mokotowskie. Impreza odbędzie się w dniach 9 – 10 września 2017 roku w godz. 10:00 – 18:00.
 • Przekazanie gruntów na powiększenie istniejącego cmentarza katolickiego we wsi Hornówek

  2017.08.21
  Negocjacje w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na powiększenie istniejącego cmentarza we wsi Hornówek (potocznie nazywanego w Izabelinie) wchodzą w decydującą fazę.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.