Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Wyłączenie prądu 7 lipca 2017 r. (piątek) w Izabelinie C

  2017.06.29
  ulica Mariana Langiewicza od numeru 1 i 2 do 22 i 35
  w godz. 08.00 – 15.00
 • Przerwa w dostawie wody w miejscowościach Izabelin B, Izabelin C, Hornówek, Truskaw w nocy z 01.07.2017 na 02.07.2017

  2017.06.29
  w godzinach od 22.00 do 5.00
 • Wstępna koncepcja boiska szkolnego w Hornówku

  2017.06.29
  W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Hornówek, część E, prezentujemy Państwu wstępną koncepcję boiska sportowego, planowanego do zrealizowania po uchwaleniu i wejściu w życie powyższego planu miejscowego.
 • Projekt mpzp wsi Hornówek, częśc E – wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 28.06.2017 r. – 31.07.2017 r. Uwagi do dnia 14.08.2017 r.

  2017.06.28
  Przypominamy o trwającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Hornówek, część E.
 • USUWANIE DRZEW - nowe zasady obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

  2017.06.26
  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 r. poz. 1074), która weszła w życie 17 czerwca 2017 r., wprowadziła m.in. obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których rosną drzewa i które zamierzają je usunąć na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Inauguracja XIII edycji Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina"

  2017.06.23
  PIĄTEK 23 CZERWCA 2017 ROKU GODZINA 21.00 STARE BABICE
  KOŚCIÓŁ p.w. WNIEBOWZIĘCIA NMP ul. RYNEK 17
 • Organizacja komunikacji miejskiej ZTM w okresie wakacyjnym

  2017.06.21
  W związku z rozpoczęciem okresu wakacyjnego i ograniczonym popytem na usługi przewozowe wprowadzone zostaną ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej w dniach od 24.06.2017 (sobota) do 31.08.2017 (czwartek).
 • Uroczystość przy pomniku pamięci pięciu żołnierzy kadry dowódczej dywersji bojowej VIII Rejonu, poległych w dniu 24 czerwca 1944 r. w wyniku zdradzieckiej zasadzki niemieckich żandarmów

  2017.06.21
  25 czerwca (niedziela) o godz. 15.00 w Sierakowie
 • Zebranie sołeckie mieszkańców wsi Izabelin B

  2017.06.20
  Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Izabelinie, ul. 3 Maja 49
 • Program Rządowy -Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

  2017.06.20
  Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.