Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Wizyta mieszkańców gmin partnerskich z Borken oraz Meru i Mickun

  2017.06.02
  W dniach 1-5 czerwca w Izabelinie wraz z Izabelińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast i Gmin gościmy 18 osobową grupę mieszkańców Borken z Angelą Wiegand Wiceburmistrz Borken i Przewodniczącym Rady Miasta Michael Weber na czele.
 • Rada rodziców z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej dla Niewidomych w Laskach zaprasza na I Rodzinny Piknik

  2017.06.02
  10 czerwca 2017 r.
  godz. 10.00 - 16.00
  Ośrodek szkolno-wychowawczy im. Róży Czackiej w Laskach, ul. Brzozowa 75
 • II Memoriał Zofii Morawskiej

  2017.06.02
  4 czerwca 2017 r. godz. 11.00
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

  2017.06.02
  Dnia 13 czerwca o godz. 17.30 Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedziba w Starych Babicach realizując program zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej pn. „Debaty społeczne na terenie województwa mazowieckiego” organizuje spotkanie dnia 13 czerwca o godz. 17.30 w Centrum Kultury Izabelin (s. 124) .
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej – pierwsze podsumowanie

  2017.06.02
  #MetropoliaDziała – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne ponad 320 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.
 • XIX Izabelińskie Spotkania z Książką

  2017.06.02
  11 czerwca 2017 r.
  godz. 10.00 - 15.00
 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

  2017.06.01
  życzenia na dzień dziecka
 • "Malusie - milusie" - ogłoszenie Kampinoskiego Parku Narodowego

  2017.06.01

 • Rusza akcja dofinansowania do zabiegów kastracji/sterylizacji i chipowania psów i kotów

  2017.05.30
  Po raz kolejny w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Izabelin na 2017 rok właściciele psów i kotów zamieszkujący Gminę Izabelin mogą otrzymać 50% dofinansowanie do zabiegów kastracji/sterylizacji swoich pupili oraz 100% pokrycia kosztów chipowania czy uśpienia ślepego miotu kotów lub psów przez Gminę.
 • Instrukcja ze sposobem zachowania się w momencie napotkania dzikich zwierząt

  2017.05.30
  Kampinoski Park Narodowy zawiadamia, że jeżeli spotkamy zwierzynę grubą w terenie zabudowanym, to należy spokojnie i powoli się od niej oddalić.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.