Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Wiosenne porządki oraz remonty cząstkowe w Gminie Izabelin

  2017.03.17
  Trwają prace porządkowe mające na celu doprowadzenie dróg gminnych, chodników, parkingów i wiat przystankowych do stanu sprzed zimy.
 • Konsultacje społeczne w sprawie ustawy o utworzeniu metropolii warszawskiej wkrótce ruszą

  2017.03.16
  Wojewoda mazowiecki - Zdzisław Sipiera wespół z posłem Jackiem Sasinem zorganizowali 16 marca 2017r. spotkanie z wójtami i burmistrzami podwarszawskich gmin w sprawie projektu utworzenia metropolii warszawskiej.
 • Wyłączenie prądu 22.03.2017 r. (środa) w Sierakowie

  2017.03.16
  w godz. 08.00 - 11.00
  ulice: gen. Abrahama, Sierakowska
 • Wyłączenie prądu 22.03.2017 r. (środa) w Truskawiu

  2017.03.16
  w godz. 08.00 - 11.00
  ulice: 3 Maja, Północna, Parkowa, Lipkowska, Ptasińskiego, Leśnej Polanki, Przecinka, Popiełuszki, Południowa, Żurawia, Bociania
 • Wyłączenie prądu 22.03.2017 r. (środa) w Izabelinie C

  2017.03.16
  w godz. 08.00 - 11.00
  ulice: 3 Maja, Langiewicza, Aneks
 • Rekrutacja do publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

  2017.03.16
  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej rozpoczyna się 23 marca 2017 r.
 • Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu honorowego Izabelińczyk Roku 2016

  2017.03.15
  Ceremonia odbędzie się 25 marca 2017 roku o godz. 17.00 w Centrum Kultury Izabelin
 • STOP ODOROM – petycja w sprawie prawa antyodorowego

  2017.03.14
  Naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) wystosowali do Parlamentu Europejskiego petycję o uzupełnienie dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza oraz przygotowanie dyrektywy dotyczącej oceny poziomu zapachu w środowisku i zarządzania nim.
 • Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Izabelinie

  2017.03.13
  Zapraszamy Rodziców/Prawnych Opiekunów wraz z dziećmi, które w roku szkolnym 2017/2018 mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej w Izabelinie na dzień otwarty 14 marca 2017 r. w godz. 16.30 - 19.00 w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5.
 • Wyłączenie prądu 15.03.2017 r. (środa) w Izabelinie B

  2017.03.13
  w godz. 08.00 - 15.00
  ulice: Sienkiewicza, Podbipięty, Czarnieckiego, Księcia Jeremiego, Wołodyjowskiego, Sapiehy, Kordeckiego, Skrzetuskiego, Charłampa, Anusi, Zagłoby, Kmicica, Jana Kazimierza, Sobieskiego, Koniecpolskiego, Zamoyskiego, Kowalskiego, Lubomirskiego

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.