Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Wyłączenie prądu 28.10.2016 r. (piątek) w Laskach

  2016.10.21
  w godz. 08.00 - 15.00
  ulice: Klaudyńska, Partyzantów, Brzozowa, Sokołowskiego, Zielona, Poznańska, Akacjowa, Sezamkowa, Wieczorka, Cicha oraz Leśniczówka i Zakład Dla Niewidomych
 • Wyłączenie prądu 28.10.2016 r. (piątek) w Izabelinie B

  2016.10.21
  w godz. 08.00 - 15.00
  ulice: 3 Maja, Sienkiewicza, Małachowskiego, Kmicica, Księcia Jeremiego, Podbipięty, Rzędziana, Bohaterów Kampinosu, Mickiewicza, Słowackiego
 • Konkurs dla mieszkańców Mazowsza pt. "Nic w przyrodzie nie ginie"

  2016.10.18
  Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców województwa mazowieckiego, dorosłych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i liceów.
 • Jesienny Rajd Rowerowy 21-22 października 2016 r.

  2016.10.14
  Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin zaprasza serdecznie mieszkańców gminy Izabelin na Jesienny Rodzinny Rajd Rowerowy z udziałem mieszkańców z partnerskich gmin Izabelina Borken (Niemcy) i Meru (Francja). Rajd odbędzie się w piątek 21 października malowniczymi trasami Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w sobotę 22 października do Warszawy trasą przez KPN. Liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja uczestnictwa. Udział w imprezie bezpłatny.
 • Wyłączenie prądu 21.10.2016 r. w piątek w Izabelinie C w godz. 08:00 - 15:00

  2016.10.14
  ulice: Krasińskiego i Leśna Polana
 • Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w III kwartale 2016 roku

  2016.10.14
  Mając na uwadze różnorodność realizowanych przez Gminę zadań i projektów oraz potrzebę udostępniania informacji o sytuacji w Gminie członkom lokalnej społeczności, pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale (lipiec– wrzesień 2016).
 • Zasady zatrzymania i postoju pojazdów oraz ruchu ciężarówek na drogach publicznych

  2016.10.13
  Wraz z zakończonym w ostatnim czasie cyklem spotkań sołeckich, należy zauważyć że duża część pytań oraz zgłoszeń ze strony mieszkańców dotyczyła kwestii nieprawidłowego zatrzymania lub postoju pojazdów w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych.
  Problematyka oraz zasady zatrzymania i postoju pojazdów na drogach, uregulowana jest w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1137) w artykułach od 46 do 50a.
 • Niepodległościowy "Rajd Kampinoski"

  2016.10.13
  Zbiórka 5 listopada 2016 r. (sobota) godz. 8:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie
 • Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem zaprasza na warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

  2016.10.11
  13 październik 2016 r. godz. 14:00 - 17:00
  Gościniec Julinek, ul. Polna 05-084 Leszno
 • Koncert Galowy XII Festiwalu Muzycznego W Krainie Chopina

  2016.09.23
  Niedziela 2 pażdziernika 2016 r. godz. 17.00, Centrum Edukacji KPN ul. Tetmajera 38

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.