Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących konsultacji społecznych projektu zmian Statutu Gminy Izabelin

  2016.05.04
  Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących konsultacji społecznych projektu zmian Statutu Gminy Izabelin
 • Informacje o wyłączeniach prądu

  2016.05.04
  Informacje o wyłączeniach prądu
 • Ogłoszenie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki" w sprawie ul. Pietkiewicza

  2016.04.29
  Ogłoszenie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki" w sprawie ul. Pietkiewicza
 • Informacja Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany w sprawie PFR

  2016.04.27
  Informacja Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany w sprawie PFR
 • Zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 1-3, 15 oraz 26-27 maja 2016 roku

  2016.04.27
  Zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 1-3, 15 oraz 26-27 maja 2016 roku
 • Zaproszenie na konferencję nt. Inauguracja procesu tworzenia marki lokalnej. Marketing terytorialny a szanse rozwojowe obszaru Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem"

  2016.04.25
  Zaproszenie na konferencję nt. Inauguracja procesu tworzenia marki lokalnej. Marketing terytorialny a szanse rozwojowe obszaru Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem"
 • Zaproszenie do mediacje środowiskowe

  2016.04.20
  Zaproszenie do mediacje środowiskowe
 • Rada Sołecka Lasek zaprasza na Piknik Rodzinny w Laskach 14 maja 2016

  2016.04.20
  Rada Sołecka Lasek zaprasza na Piknik Rodzinny w Laskach 14 maja 2016
 • Projekt Statutu Gminy Izabelin do konsultacji społecznych

  2016.04.18
  Projekt Statutu Gminy Izabelin do konsultacji społecznych
 • Przekaż 1% PIT na budowę Wielkich Organów Laseckich

  2016.04.15
  Przekaż 1% PIT na budowę Wielkich Organów Laseckich

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.