Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina"

  2016.04.15
  Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina"
 • Nauczyciele i Rodzice Zespołu Szkół w Izabelinie serdecznie zapraszają na Rodzinny Festyn Integracyjny w dniu 23 kwietnia 2016 roku

  2016.04.15
  Nauczyciele i Rodzice Zespołu Szkół w Izabelinie serdecznie zapraszają na Rodzinny Festyn Integracyjny w dniu 23 kwietnia 2016 roku
 • Akcja dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów zostaje wstrzymana

  2016.04.15

 • Punkt Interwencji Kryzysowej - bezpłatna pomoc psychologiczna

  2016.04.14
  Uprzejmie informujemy, że 01.04.2016r. został otwarty pierwszy w Powiecie Warszawskim Zachodnim Punkt Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach.
 • Akcja PIT 2015 Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany

  2016.04.13
  Zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców.
 • Koncert "Pomoc dla Małgosi"

  2016.04.12
  Koncert "Pomoc dla Małgosi"
 • Konkurs „Nestlé Porusza Polskę!”

  2016.04.11
  Konkurs „Nestlé Porusza Polskę!”
 • Nadanie tytułu honorowego Izabelińczyk Roku 2015

  2016.04.07
  Kapituła wyróżnienia Izabelińczyk Roku oraz Wójt Gminy Izabelin zapraszają na uroczystość nadania tytułu honorowego Izabelińczyk Roku 2015 i wręczenie buławy w dniu 9.04.2016 o godz. 17:00
 • Przerwa w dostawie wody w miejscowościach Truskaw, Izabelin B, Izabelin C oraz Hornówek - 8/9.04.2016

  2016.04.07
  Przerwa w dostawie wody w miejscowościach Truskaw, Izabelin B, Izabelin C oraz Hornówek
 • Konkurs na stanowisko: dyrektora gminnego przedszkola w Izabelinie i dyrektora gminnego przedszkola w Laskach

  2016.04.04
  Konkurs na stanowisko: dyrektora gminnego przedszkola w Izabelinie i dyrektora gminnego przedszkola w Laskach

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.