Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego dla seniorów

  Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego dla seniorów

  2020.06.18

  Drodzy Seniorzy!

  Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego. Będą się one odbywały w sali konferencyjnej Dziennego Domu Senior +. Chętnych prosimy o kontakt z panią Ewą Przybysz pod numerem telefonu: 22 5064758 w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do 10.07.2020 r. Zapisanych zaprosimy na spotkanie organizacyjne, na którym omówimy podział na grupy oraz godziny zajęć.

  Wszystkie zajęcia będą odbywały się w odpowiednich warunkach sanitarnych zgodnymi z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Czekamy na Państwa,
  Zespół Dziennego Domu Senior +
   

 • Zebrania Wiejskie Truskawia, Izabelina B oraz Lasek

  Zebrania Wiejskie Truskawia, Izabelina B oraz Lasek

  2020.06.18

  Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich Truskawia, Izabelina B oraz Lasek.

  Szczegóły dostępne są po kliknięciu w nazwę:

 • Prezentacja z wykonania budżetu gminy za rok 2019

  2020.06.18

  To był dobry, pod względem finansowym, rok dla naszej gminy. Na najbliższej sesji Rady Gminy Izabelin w dniu 23 czerwca br. będzie rozpatrywane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok jest najważniejszym elementem procedury udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Najistotniejsze informacje dotyczące wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy zawiera poniższa prezentacja.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem w dniu 18 czerwca 2020 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem w dniu 18 czerwca 2020 r.

  2020.06.18
  • Zjawisko: Burze z gradem
  • Stopień zagrożenia: 1
  • Obszar: powiat warszawski zachodni
  • Ważność: od godz. 10:00 dnia 18.06.2020 do godz. 24:00 dnia 18.06.2020
  • Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 • Spotkanie ze wstępnymi koncepcjami zagospodarowania centrum Izabelina

  Spotkanie ze wstępnymi koncepcjami zagospodarowania centrum Izabelina

  2020.06.17

  16 maja 2020 roku odbyliśmy otwarte zebranie mieszkańców, na którym zostały przedstawione wstępne koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum gminy. Zapoznaliśmy się z sześcioma projektami, które zostały przygotowane pod kierunkiem Pani architekt Izabeli Sobierajskiej przez studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Opinie i komentarze zgłoszone w trakcie dyskusji zostaną uwzględnione w końcowych projektach.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem w dniu 17 czerwca 2020 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem w dniu 17 czerwca 2020 r.

  2020.06.17
  • Zjawisko: Burze z gradem
  • Stopień zagrożenia: 1
  • Obszar: powiat warszawski zachodni
  • Ważność: od godz. 10:00 dnia 17.06.2020 do godz. 24:00 dnia 17.06.2020
  • Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do
   40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 • Otwarty konkurs ofert - letni wypoczynek dzieci i młodzieży w 2020 r.

  2020.06.16
 • Ważne daty dotyczące nadchodzących wyborów prezydenckich

  Ważne daty dotyczące nadchodzących wyborów prezydenckich

  2020.06.15

  Ważne daty dotyczące nadchodzących wyborów prezydenckich

  • do 16 czerwca należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju - za pośrednictwem Urzędu Gminy;
  • do 19 czerwca należy złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa;
  • do 23 czerwca należy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
  • do 23 należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • do 26 czerwca zamiar głosowania korespondencyjnego muszę zgłosić wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, którzy rozpoczęli ją po 5 dniu przed dniem wyborów;
  • do 26 czerwca można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, należy go złożyć w Urzędzie Gminy, w którym wyborca znajduje się na spisie wyborców.
 • Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin

  Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin

  2020.06.15

  Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Różne możliwości- jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier - dostosowanie przedszkoli w gminie Izabelin". Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Do przedszkola zostały dostarczone zabawki służące wspieraniu integracji sensorycznej naszych przedszkolaków. Takie zabawki oddziaływują na różne zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch, nawet smak oraz stymulują rozwój fizyczny i umysłowy dzieci.

 • Izabeliński bon żłobkowy o wartości 400 zł miesięcznie

  2020.06.15

  Jak go zdobyć?

  1. Zapisz swoje dziecko do żłobka, klubu malucha lub opiekuna dziennego.
  2. Złóż wniosek o przyznanie świadczenia  „IZABELIŃSKI BON ŻŁOBKOWY” w Urzędzie Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.