Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Pierwsze spotkanie kręgu kobiet w Izabelinie

  Pierwsze spotkanie kręgu kobiet w Izabelinie

  2020.09.11

  Z radością zapraszamy na pierwsze spotkanie kręgu kobiet w Izabelinie! "Odkrywanie darów zmiany" odbędzie się już 17 września w Willi o godzinie 19.00, a spotkanie poprowadzi Miriam May.
  Zapisy prowadzi radna Justyna Pietrak - tel. 600 223 632

 • Zebrania Wiejskie w sprawie rozdziału środków z Funduszy Sołeckich na 2021 rok - terminarz

  2020.09.11

  Tabele w artykule

 • Wystawa poświęcona polskim sierotom syberyjskim

  Wystawa poświęcona polskim sierotom syberyjskim

  2020.09.11

  Na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja można obejrzeć unikatowe zdjęcia obrazujące losy polskich sierot syberyjskich uratowanych sto lat temu przez Japoński Czerwony Krzyż. Jednym z tych dzieci był późniejszy wojenny dowódca Jerzyków, płk Jerzy Strzałkowski. We wrześniowym numerze Listów do Sąsiada zamieściliśmy życiorys tego wyjątkowego człowieka.  

 • Awaria telefonu w Mokrych Łąkach

  Awaria telefonu w Mokrych Łąkach

  2020.09.10

  W GPWiK "Mokre Łąki" nastąpiła awaria techniczna sieci telefonicznej - numer 22 721 80 72 jest chwilowo niedostępny.
  Prosimy o kontakt na komórkowy numer Biura Obsługi Klienta - 508 280 852.
  Przepraszamy i liczymy, że zarządca szybko naprawi usterkę!

 • Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2020 r.

  Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2020 r.

  2020.09.10

  Trwa nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2020 r.

  Mieszkańcy gminy, posiadający na swojej posesji zeskładowane wyroby zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tych odpadów.

 • Skazani na SMOG cz. 3

  Skazani na SMOG cz. 3

  2020.09.10

  Niewiele osób, poza prawdziwymi pasjonatami, śledzi zmieniającą się legislację w obszarze ochrony powietrza. Zakładam, że tylko niewielka grupa mieszkańców jest świadoma wymagań, jakie nakłada na nas Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr. 162/17 z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta reguluje nie tylko dozwolone paliwa, których wykorzystanie może być przedmiotem kontroli, ale także co ważniejsze, określa wymagania dot. urządzeń służących ogrzewaniu. Warto zapamiętać jedną z kluczowych dat tej uchwały, a mianowicie dzień 1 stycznia 2023r. - z tym dniem zakazane będzie korzystanie z pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów, które nadal są w naszej gminie dość popularne … niestety.

 • Przywrócenie ruchu na ul. 3 Maja w Izabelinie C i Mościskach

  2020.09.09

  Wykonawca prac przy przebudowie drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie C na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego, informuje o przywróceniu ruchu na zamkniętym do tej pory odcinku drogi z dniem 14 września 2020 o godz. 16.00.

 • Uwaga na nieautoryzowane przez gminę wizyty osób zbierających dane dot. fotowoltaiki

  2020.09.09

  Uprzejmie informujemy, że obecnie żaden z urzędników gminnych nie odwiedza Państwa w domach wypytując o ew. zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Żadna z uprawnionych osób nie autoryzowała takiego działania zarówno w stosunku do podległych sobie urzędników jak i innych podmiotów. Nie jest nam również wiadomo o jakiejkolwiek akcji innej organizacji rządowej lub samorządowej prowadzonej na terenie gminy Izabelin.

 • Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego

  Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego

  2020.09.08

  27 sierpnia czterech nauczycieli kontraktowych, zatrudnionych w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Doceńmy wolontariuszy czasu pandemii

  Doceńmy wolontariuszy czasu pandemii

  2020.09.08

  Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – tacy są wolontariusze na Mazowszu. Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną. W tym roku będą również nagrodzone osoby, które pomagały podczas pandemii Covid-19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.