Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Komunikat GOPS - Zmiana organizacji pracy

  2020.03.19

  W związku z sytuacją epidemiczną, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od 16 marca 2020 r. do odwołania, Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie wprowadza zmiany w organizacji pracy.

  Obsługa mieszkańców będzie prowadzona telefonicznie w poniedziałek 9.00 – 18.00 oraz wtorek - piątek w godzinach 8.00 -16.00 tel. 22 722 79 95, 22 722 89 49, 22 722 89 40 lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych

 • Komunikat GPWiK "Mokre Łąki" - Prośba o korzystanie z faktur elektronicznych

  Komunikat GPWiK "Mokre Łąki" - Prośba o korzystanie z faktur elektronicznych

  2020.03.19

  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej, na warunkach określonych w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Spółki www.mokrelaki.pl

  Wyrażamy przekonanie, że skorzystanie z możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną pozwoli Państwu na skrócenie czasu poświęcanego dotąd na rozliczenia oraz w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego jest szczególnie uzasadnione.

 • Wyłączenia prądu 25 marca 2020 r. (środa) w Izabelinie C

  Wyłączenia prądu 25 marca 2020 r. (środa) w Izabelinie C

  2020.03.19

  Wyłączenia prądu 25 marca 2020 r. (środa) w Izabelinie C

  • ul. Jakuba Przyłuskiego od numeru 10 i 15 do 20a i 27

  • ul. Sierakowska 20, 22, 23, 25, 27

  w godz. 08:00 – 15:00

  Stacje: 

  01-0751 Izabelin Sierakowska obw. nr 4 z SR-1

  Informacja pochodzi ze strony: www.pgedystrybucja.pl

 • Pomoc dla przedsiębiorców w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

  Pomoc dla przedsiębiorców w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

  2020.03.19

  W związku z ograniczeniami spowodowanymi obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, chcąc wesprzeć Państwa w tych trudnych warunkach, w jakich prowadzicie działalność gospodarczą, przypominamy, że w zakresie podatków należnych gminie tj. podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych mogą Państwo ubiegać się o następujące formy pomocy:

  • odroczenie terminu zapłaty
  • rozłożenie ich na raty
  • w wyjątkowych sytuacjach, o ich umorzenie.
 • Lista lokali gastronomicznych oferujących dostawę na terenie gminy Izabelin lub usługę na wynos na terenie gminy Izabelin i okolic

  2020.03.18

  Lista jest na bieżąco aktualizowana.

 • Ruszył serwis Lekcje z Internetu – gov.pl/zdalne lekcje

  Ruszył serwis Lekcje z Internetu – gov.pl/zdalne lekcje

  2020.03.18

  Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Każdego dnia i dla każdego przedmiotu proponowane są materiały, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.  Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl

 • Wyłudzenia i oszustwa z wykorzystaniem stanu zagrożenia epidemicznego

  Wyłudzenia i oszustwa z wykorzystaniem stanu zagrożenia epidemicznego

  2020.03.18

  Drodzy Mieszkańcy,
  prosimy o zachowanie uwagi oraz ostrożności. Wszelkiej maści naciągacze czyhają na Państwa błąd. Wysyłają wiadomości sms, maile, piszą wiadomości prywatne na FB podszywając się pod Agencje Rządowe. Treść przekazu często dotyczy przekazania środków pieniężnych do rezerw krajowych lub opłacenia szczepień.

  Nigdy nie należy otwierać linków z takich wiadomości!

  Nowa grupa oszustów wykorzystuje w Warszawie kryzysową sytuację dotyczącą koronawirusa. Pukają do gabinetów stomatologicznych i przedstawiają się jako policjant i inspektor sanepidu. Proszą o wydanie zapasu maseczek ochronnych, w związku z ich brakiem w szpitalach.

 • Lista sklepów z artykułami spożywczymi na terenie gminy Izabelin

  2020.03.17

  Lista jest na bieżąco aktualizowana.

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  2020.03.16

  Informujemy o rozpoczęciu procedury aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin.

  Zachęcamy do składania wniosków w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 • Komunikat GPWiK "Mokre Łąki" - Ograniczenie w poruszaniu się po budynku biurowym GPWiK ,,Mokre Łąki” Sp. z o.o.

  2020.03.16

  W związku ze wzrostem zachorowań i dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 , w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo od dnia 16.03.2020 r. wprowadzamy ograniczenie w poruszaniu się po budynku biurowym GPWiK ,,Mokre Łąki” Sp. z o.o.

  Jednocześnie informujemy, że pozostajemy do Państwa dyspozycji:

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.