Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Wybory Prezydenta RP

  2020.06.10

  Zgłoszenia do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych przyjmowane są do 12 czerwca br. do godz. 16:00

  Zgłoszenie należy przesłać na adres mail: pkw-143202@pkw.gov.pl w temacie należy wpisać zgłoszenie.

  Więcej informacji można uzyskać na stronie BIP lub pod nr tel. 504 818 033
   

 • Gminna ankieta SMS

  Gminna ankieta SMS

  2020.06.10

  Mieszkańcu,
  W związku z planowanymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, otrzymałeś z Urzędu Gminy wiadomość SMS z pytaniem: 

  Czy uważa Pan/i, ze poza odbiorem odpadów zielonych sprzed posesji Mieszkańcy powinni dodatkowo mieć możliwość oddawania ich do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)? 

  Wyraź swoją opinię wysyłając wiadomość zwrotną na przesłanego sms-a wpisując w jego treści: TAK lub NIE.  Na odpowiedzi czekamy do 16.06.2020r.

  Osoby, które w gminnym systemie odpadowym, podały stacjonarny numer telefonu, nie otrzymały powyższego sms-a z pytaniem. Te osoby mogą swoją opinię wyrazić dzwoniąc pod numer telefonu: 22 722 86 24

 • Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego

  Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego

  2020.06.10

  Przypominamy, że od 15 czerwca rozpoczynamy akcję wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego.
  Terminy odbioru, dla poszczególnych ulic, oznaczone są w harmonogramie wywozu czerwoną ramką.
  W ramach odpadów wielkogabarytowych nie są obierane: armatura łazienkowa, odpady remontowe, drzwi, okna oraz opony.
  Te frakcje należy własnym transportem dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Prosimy o niewystawianie odpadów z dużym wyprzedzeniem – najlepiej na dzień przed planowanym wywozem.

  Harmonogramy dostępne są na stronie:
  https://www.gmina.izabelin.pl/119,odpady?tresc=4575

 • Historia wsi Laski - konkurs z nagrodą pieniężną

  2020.06.09

  Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat dziejów wsi Laski oraz jej rozpowszechnienie wśród mieszkańców i osób z zewnątrz. Do nagrody mogą być zgłaszane prace, których głównym tematem jest historia wsi Laski. To nie musi być tylko opowieść - tekstowi mogą towarzyszyć obrazy i dane, a formą zapisu może być również nagranie audio, video lub baza danych.

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieczynny 12 czerwca (piątek)

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieczynny 12 czerwca (piątek)

  2020.06.09

  Informujemy, że w najbliższy piątek (12 czerwca) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

  13 czerwca (sobota) PSZOK czynny w godzinach: 10:00 – 14:00

 • Przyczepka w PSZOKu

  Przyczepka w PSZOKu

  2020.06.09

  W czerwcu br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poszerzył zakres swojej działalności o możliwość udostępniania mieszkańcom przyczepki do transportu odpadów.

 • Apel ZTM o zasłaniania ust i nos w komunikacji zbiorowej

  Apel ZTM o zasłaniania ust i nos w komunikacji zbiorowej

  2020.06.09
 • Organizacja komunikacji w dniach 10-14.06.2020 r. (Boże Ciało i długi weekend)
 • Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

  2020.06.08

  Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

 • Raport o stanie Gminy Izabelin w 2019 r.

  Raport o stanie Gminy Izabelin w 2019 r.

  2020.06.08

  Drodzy Mieszkańcy,
  Przygotowanie raportu o stanie gminy to wymóg wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Dokument przedstawiany jest Radzie Gminy do końca maja.
  Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta, ma charakter publiczny i jest prezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy.
  Publiczna debata nad Raportem za 2019 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy Izabelin w dniu 23 czerwca o godz. 16:00.
  Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie powinni złożyć Przewodniczącej Rady Gminy swoje zgłoszenie zawierające podpisy co najmniej 20 osób.
  Mieszkańcy będą zaproszeni do głosu według kolejności wysłania zgłoszeń, nie więcej niż 15 osób (zgodnie z zapisami ustawy.)
  Zgłoszenia można składać osobiście lub na email: izabelin@izabelin.pl najpóźniej 1 dzień przed posiedzeniem Rady Gminy.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.