Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Komunikat o przedłużonym remoncie ul. 3 Maja i skrót informacji o bieżącej sytuacji komunikacyjnej

  2020.08.28

  Z przykrością informujemy, że remont ul. 3 Maja na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Małachowskiego przeciągnie się o tydzień.
   
  Składa się na to kilka czynników między innymi:

  • warunki atmosferyczne w ostatnich dniach, które uniemożliwiają położenie ostatnich warstw asfaltu,
  • dodatkowe roboty budowlane uzgadniane pomiędzy wykonawcą a inwestorem – Zarządem Dróg Powiatowych.

  Bieżąca sytuacja wygląda następująco:

 • Inwentaryzacja mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Izabelin

  Inwentaryzacja mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Izabelin

  2020.08.28

  W ostatnim okresie otrzymaliśmy sygnały o uniemożliwieniu produkcji energii w instalacji fotowoltaicznej z powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci energetycznej. Inwertery w instalacjach fotowoltaicznych mają założone ograniczenie na poziomie 253V i jeśli w sieci jest napięcie wyższe, wtedy instalacja jest automatycznie wyłączana. Taka sytuacja jest sytuacją niepożądaną, brak produkcji = strata dla mieszkańca.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze w dniu 27 sierpnia 2020 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne - burze w dniu 27 sierpnia 2020 r.

  2020.08.27
  • Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/ 1
  • Ważność: od godz. 06:00 dnia 27.08.2020 do godz. 21:00 dnia 27.08.2020
  • Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, lokalnie 25 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem w dniu 26 sierpnia 2020 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem w dniu 26 sierpnia 2020 r.

  2020.08.26
  • Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2
  • Ważność: od godz. 14:00 dnia 26.08.2020 do godz. 20:00 dnia 26.08.2020
  • Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, punktowo do 110 km/h. Istnieje 30% prawdopodobieństwo wystąpienia incydentalnych porywów do 120 km/h. Miejscami grad.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
  • Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.
 • Ogłoszenie konkursu ofert na realizację szczepień przeciwko grypie dla osób od 65 r. ż.

  2020.08.24

  Wójt Gminy Izabelin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2020-2023”.

  Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2020 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2020-2023” poprzez: organizację i wykonanie nieodpłatnych dla pacjenta profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie, poprzedzonych badaniem lekarskim i edukacją zdrowotną.

 • Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

  Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

  2020.08.24

  Do 26 sierpnia można składać swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego na terenie Gminy Izabelin w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku.

  Wójt Gminy Izabelin – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Izabelin w 2020 r.

 • Gmina Izabelin w Mazowieckim programie przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

  Gmina Izabelin w Mazowieckim programie przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

  2020.08.24

  Gmina Izabelin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

 • I Ty możesz zostać prosumentem cz.1

  I Ty możesz zostać prosumentem cz.1

  2020.08.24

  Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu poruszających obszar Odnawialnych Źródeł Energii często nazywanych w skrócie OZE. Otulina puszczy jest obszarem z ograniczonym dostępem do źródeł OZE – nie mamy możliwości wykorzystania do produkcji energii wiatru, siły płynącej wody, geotermii. Jednym źródłem jakie możemy efektywnie wykorzystać jest słońce i na tym będą się koncentrowały kolejne artykuły.

 • Wyłączenia prądu 26 sierpnia 2020 r. (środa) w Izabelinie C

  Wyłączenia prądu 26 sierpnia 2020 r. (środa) w Izabelinie C

  2020.08.21

  Wyłączenia prądu 26 sierpnia 2020 r. (środa) w Izabelinie C
  ul. Aleja Dębów
  w godz. 09:00 – 13:00

  Stacje:
  01-0138 Izabelin Chodkiewicza (6a) Krótka Tor Dolny

  Informacja pochodzi ze strony: www.pgedystrybucja.pl

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - upał w dniach 21-22 sierpnia 2020 r.

  Ostrzeżenie meteorologiczne - upał w dniach 21-22 sierpnia 2020 r.

  2020.08.20
  • Zjawisko: Upał
  • Stopień zagrożenia: 2
  • Obszar: powiat warszawski zachodni
  • Ważność: od godz. 13:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020
  • Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.