Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Piątkowy wieczór z Wójtem Gminy Izabelin

  Piątkowy wieczór z Wójtem Gminy Izabelin

  2020.01.28

  W piątkowy wieczór Villa Europa pękała w szwach. Darmowa pizza, gofry czy tosty, a przede wszystkim możliwość spotkania z władzami gminy, spowodowały, że blisko 60 młodych mieszkańców gminy zdecydowało się na wspólne spędzenie wieczoru z wójtami, radnymi i dyrekcją CKI.

 • Dofinasowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna.

  Dofinasowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna.

  2020.01.28

  8,5 mln zł z UE na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym

   

  Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 • Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

  Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

  2020.01.28

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 • Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w gminie Izabelin

  Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w gminie Izabelin

  2020.01.27

  Szanowni Państwo, w najbliższych miesiącach czeka nas nowa, duża i trudna inwestycja w naszej gminie. Będzie to rozbudowa drogi powiatowej 3-go Maja w gminie Izabelin, na odcinku od nowego ronda do ulicy Partyzantów w Laskach oraz na odcinku od nowego ronda do ulicy Tetmajera w Izabelinie.

 • Wyłączenia prądu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w Laskach

  Wyłączenia prądu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w Laskach

  2020.01.23

  WYŁĄCZENIA PRĄDU 27.01.2020 r. (poniedziałek) Laski

  • ul. Klaudyńska 19b

  w godz. 09:00 – 12:00

  Stacje: 
  01-1060 (LASKI CICHOWSZCZYZNA) obw. 3

  Informacja pochodzi ze strony: www.pgedystrybucja.pl

 • Za nami drugie warsztaty z izabelińską młodzieżą - mamy mapę potrzeb!

  2020.01.22

  16 stycznia o godzinie 16.00 odbyły się drugie już warsztaty na temat powołania i zasad działania Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin.

  Tym razem zmieniliśmy nieco formę pracy działając w jednej dużej grupie. Efekt był jednak równie dobry jak na pierwszych warsztatach. Młodzież, która zdecydowała się na przybycie, bardzo intensywnie i owocnie tworzyła mapy potrzeb Izabelina widziane ze strony młodych, zastanawiała się nad tym w jaki sposób musi MRG działać by być efektywna oraz jak usprawnić komunikację miedzy Urzędem czy CKI a młodzieżą, gdyż teraz często jest ona nieskuteczna.  Dużo czasu poświęciliśmy też na konsultacje projektu Statutu szczególnie w kwestii Ordynacji Wyborczej do MRGI. Większość zgromadzonych opowiedziało się za propozycją nr. II

 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

  Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

  2020.01.21

  W dniu 14.01.2020  w hali widowiskowej CKI odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Izabelin. Opracowanie przygotowywane jest przez firmę FPP Enviro z Warszawy. W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały wyniki inwentaryzacji wykonanej w terenie oraz ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. Przedstawiono wstępne założenia koncepcji zagospodarowania wód . W drugiej części spotkania mieszkańcy  mogli za dawać pytania i zgłaszać wnioski.

 • Informacja o zmianach w BDO

  Informacja o zmianach w BDO

  2020.01.15

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

 • Narciarski Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r.

  Narciarski Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r.

  2020.01.14

  W dniu 26 stycznia 2020, Powiat Warszawski Zachodni wraz z Parkiem Rozrywki Julinek, Gminą Leszno oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym zaprasza miłośników rekreacji na świeżym powietrzu do udziału w Narciarskim Rajdzie Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Impreza ma charakter rekreacyjny. Nie występuje w niej element rywalizacji. 

 • Za nami pierwsze warsztaty - mamy projekt statutu!

  Za nami pierwsze warsztaty - mamy projekt statutu!

  2020.01.11

  9 stycznia przeprowadziliśmy pierwsze warsztaty z młodzieżą.

   

  Na warsztaty przybyło więcej osób niż było zapisanych, czyli dziesięcioro młodych społeczników, zainteresowanych rozwojem Gminy Izabelin.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.