Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Mieszk@niec – nowa platforma komunikacyjna już w listopadzie!

  2018.10.12

  W marcu 2018 r. Gmina Izabelin rozpoczęła współpracę z Urzędem Marszałkowskim jako jedna z 7 jednostek pilotażowych przy tworzeniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

 • Koncepcje przebudowy skrzyżowania ulic 3 Maja i Estrady w Mościskach

  2018.10.12

  Gmina Izabelin prowadzi od lat  działania, zmierzające do określenia ostatecznej wersji inwestycji przebudowy problematycznego skrzyżowania ulicy 3 Maja (Arkuszowej) i Estrady w Mościskach.

 • Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza w dniu 10 października 2018 r.

  2018.10.10

  W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

 • Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w III kwartale 2018 roku oraz planowanych do realizacji na IV kwartał 2018 roku

  2018.10.10

  Tradycyjnie już przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Pragnę poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane, bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (lipiec – wrzesień 2018) oraz o najważniejszych zadaniach, jakie zaplanowane zostały na IV kwartał 2018 r. 

 • Kondycja finansowa gminy IZABELIN w 2018r. jest bardzo dobra!

  2018.10.10

  W związku z pojawiającymi się pytaniami o kondycję finansową gminy Izabelin z  pełną satysfakcją możemy poinformować, że kondycja ta jest bardzo dobra. To dzięki właściwej polityce finansowej realizowanej w obecnej kadencji mogliśmy jako gmina - zarówno w latach minionych, jak i w bieżącym roku – realizować liczne projekty inwestycyjne bez konieczności radykalnego ograniczania wydatków, czy zwiększania zadłużenia gminy. Z roku na rok skutecznie zwiększamy nasze dochody, co umożliwia zwiększanie naszych wydatków na realizację zadań i inwestycje. Mamy nadal znaczne rezerwy w zakresie zdolności kredytowej i przestrzeni do zagospodarowania wyznaczanej przez indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.

 • Komunikat w sprawie przetargu na odbiór odpadów ze wszystkich zamieszkałych posesji na terenie gminy Izabelin

  2018.10.10

  Informujemy, iż w dniu 27 września 2018 r. został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów z wszystkich posesji zamieszkałych w gminie Izabelin, który będzie obowiązywał na okres 2 kolejnych lat.

 • Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców

  2018.10.10

  Zapraszamy do udziału w 9. Forum Rozwoju Mazowsza w dniach 17-18 października br., które odbędzie się na Stadionie Legii w Warszawie. 

 • Szkolenie przygotowujące do aplikowania z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej

  2018.10.08

  Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Czosnów, ul. Gminna 6 w sali konferencyjnej, I piętro pok. 15.

 • Instrukcja ze sposobem zachowania się w momencie napotkania dzikich zwierząt

  2018.10.08

  Kampinoski Park Narodowy zawiadamia, że jeżeli spotkamy zwierzynę grubą w terenie zabudowanym, to należy spokojnie i powoli się od niej oddalić.

 • Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - obowiązek składania oświadczeń

  2018.10.08

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania wójtowi oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.