Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Rolniku, przygotuj się do spisu!

  Rolniku, przygotuj się do spisu!

  2020.08.04

  Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

 • Wybory na sołtysa Truskawia 2020 - kalendarz wyborczy

  2020.08.04
  • 30 lipca – zarządzenie Wójta Gminy Izabelin w sprawie określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin. 
  • 30 lipca - zarządzenie Wójta Gminy Izabelin w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej. 
  • 30 lipca-10 września – zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków komisji wyborczej.
  • 11 września – ogłoszenie listy kandydatów na sołtysa oraz ogłoszenie składu komisji wyborczej. 
  • 11-20 września – kampania wyborcza prowadzona przez poszczególnych kandydatów na sołtysa. Zakres oraz sposób prowadzenia kampanii zależy od konkretnego kandydata. 
  • 20 września – wybory w lokalu wyborczym mieszczącym się w Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 49 w godzinach 9.00–18.00.

  Wszystkie informacje, dokumenty, harmonogram i zarządzenia a także poradnik są dostępne w zakładce Sołectwa->Wybory Sołeckie 2020 (gmina.izabelin.pl/wyborysoleckie2020)

 • Dobre Poniedziałki z Psem!

  Dobre Poniedziałki z Psem!

  2020.08.03

  Zapraszamy na drugi spacer z cyklu Dobre Poniedziałki z Psem!

  https://www.facebook.com/events/3163990790385982/

 • Oddanie do ruchu przebudowanego odcinka ul. 3 Maja w Izabelinie C na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Sienkiewicza

  2020.07.30

  W dniu dzisiejszym około godz. 9:00 dopuszczono do ruchu odcinek ul. 3 Maja w Izabelinie C pomiędzy ul. Tetmajera i ul. Sienkiewicza, tym samym na swoje podstawowe trasy wróciły też autobusy linii 210, L7, N58 które do tej pory jeździły objazdem wyznaczonym ul. Krasińskiego. Jednocześnie na ul. Krasińskiego przywrócona została stała organizacja ruchu. Dopuszczenie ruchu zostało wprowadzone warunkowo i związane jest z planowanym na dzień 31.07.2020 r. zamknięciem ul. 3 Maja na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego.
   

 • Otwarty konkurs ofert - aktywny i zdrowy Senior

  Otwarty konkurs ofert - aktywny i zdrowy Senior

  2020.07.30
 • Zamknięcie dla ruchu odcinka ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego

  Zamknięcie dla ruchu odcinka ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego

  2020.07.30

  W dniu 31 lipca firma Fal Bruk przystępuje do zamknięcie ruchu na ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego. Zamknięcie ruchu nastąpi około godz. 12:00.

 • Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu wsi Izabelin C „Centrum”

  2020.07.30

  Gmina Izabelin zakończyła proces konsultacji społecznych realizowany w ramach projektu “LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • Zamknięcie ul. 3 Maja

  Zamknięcie ul. 3 Maja

  2020.07.29

  Z dniem 30.07.2020 r. nastąpi zapowiadana przez Zarząd Dróg Powiatowych zmiana organizacji ruchu na trwającej przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C. Zapowiadane zamknięcie ruchu ul. 3 Maja na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego, nastąpi po komisyjnym odbiorze oznakowania i skierowaniu autobusów na trasy objazdowe przez nadzór ruchu Zarządu Transportu Miejskiego. 

  Wprowadzenie zmian zaplanowane jest między godzinami 9:00-10:00. Prosimy śledzić stronę Warszawskiego Transportu Publicznego: https://www.wtp.waw.pl/, gdzie będą publikowane aktualne informacje o zmianach i rozkłady jazdy obowiązujące dla skróconej linii 210 oraz linii zastępczej Z10.

 • Chroń pszczoły – nie stosuj oprysków

  Chroń pszczoły – nie stosuj oprysków

  2020.07.28

  Pojawienie się dużej ilości komarów na terenie naszej gminy ma związek ze sprzyjającą im pogodą w ostatnim czasie. Duża ilość wody i wysokie temperatury stworzyły im dogodne warunki do intensywnego namnażania się. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, apelujemy o niestosowanie oprysków na komary. Opryski te nie działają selektywnie, uśmiercają również inne pożądane i użyteczne owady, np. pszczoły, motyle, dżdżownice. Działania te, czynione często nieświadomie, przyczyniają się do wielkich strat nie tylko w gospodarstwach pasiecznych, ale również w całym rolnictwie.

 • Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50-69 lat

  Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50-69 lat

  2020.07.27

  Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

  Izabelin - 7 sierpnia 2020 r.
  w godzinach od 8.00 do 15.00
  przy Urzędzie Gminy, ul. 3 Maja 42

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.