Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Boiskowej i ul. Leśnej w Hornówku. Wzdłuż  ul. Północnej w Truskawiu trwają także prace związane z wykonywaniem kolejnych odrzutów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prowadzone prace związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

W ramach realizowania swoich obowiązków, służby komunalne Spółki w ubiegłym tygodniu zajmowały się głównie odbiorem odpadów komunalnych, porządkowaniem poboczy, cieków przykrawężnikowych oraz sprzątaniem odpadów na terenie Gminy.

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.