Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

E-składka – nowe, łatwiejsze rozliczanie z ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem, na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o indywidualnym numerze rachunku składkowego (NRS) ZUS wysyła listem poleconym, na adres wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej. Jeśli nie poznamy swojego numeru rachunku składkowego, nie opłacimy składek w 2018 r., gdyż dotychczasowe rachunki będą zamknięte. Płatnicy składek, czyli firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz osoby duchowne po nowym roku będą dotychczasowe składki opłacać jednym zwykłym przelewem. Zmiana w opłacaniu składek do ZUS dotyczy również płatników z zagranicy. Ich numer rachunku składkowego będzie zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego.

 

List z ZUS

Jeśli do końca tego roku nie odbierzemy listu poleconego z ZUS, nie otrzymamy go, czy też zgubimy go, to powinniśmy: 

- zgłosić się do placówki ZUS po duplikat wydruku albo

- zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00) z prośbą o ponowne wysłanie listu albo

- skorzystać z wyszukiwarki na stronie www.eskladka.pl

 

Wyszukiwarka na stronie www.eskladka.pl

W każdej chwili możemy sprawdzić lub wydrukować swój NRS korzystając z uruchomionej przez ZUS wyszukiwarki. Trzeba tylko wpisać dane identyfikacyjne, z jakimi (jako płatnicy składek) zgłosiliśmy się do ZUS (tj. numer NIP, REGON lub PESEL). Gdy je podamy, wyświetli się nasz numer rachunku składkowego. Taką informację można wydrukować oraz zapisać do pliku PDF.

Z wyszukiwarki mogą także korzystać biura rachunkowe, pełnomocnicy lub osoby trzecie, które opłacają należności za płatnika składek.

 

Numer rachunku składkowego

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS (60000002) i numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Jeśli jesteśmy płatnikiem składek, ale nie posiadamy NIP, to indywidualny numer rachunku składkowego zawierać będzie wewnętrzny numer płatnika, nadawany przez ZUS.

 

Natychmiastowe rozliczenie

W przelewie nie będziemy już podawali jakie składki opłacamy i za jaki okres, tylko podamy łączną kwotę, którą musimy zapłacić. ZUS każdą wpłatę sam proporcjonalnie podzieli na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, w oparciu o kwoty podane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

 

Długi - pomoc z ZUS

Jeśli w 2017 r. będziemy mieli zaległości z tytułu nieopłaconych składek do ZUS, to wpłaty dokonane w 2018 r. pokryją naszą najstarszą należność. Nie będą nam wtedy rosły odsetki za zwłokę, ale wystąpi zaległość w bieżącym miesiącu, gdyż nie będzie opłacona składka na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że jeśli zgłoszeni byliśmy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to stracimy prawo do świadczeń z niego przyznawanych, np. zasiłku chorobowego.

Jeśli uznamy, że do końca tego roku nie uda nam się spłacić całego zadłużenia, to powinniśmy skorzystać z formy pomocy proponowanej przez ZUS i złożyć wniosek o układ ratalny. Gdy podpiszemy umowę z ZUS, to zachowamy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i systematycznie będziemy spłacać nasze zaległości. Pomoc formalną otrzymamy od doradców ds. ulg i umorzeń, których stanowiska znajdują się w każdym oddziale ZUS.

Więcej informacji o e-Składce znaleźć można na stronie www.zus.pl/eskladka, gdzie zamieszczony jest również link do elektronicznego szkolenia.

 

Więcej informacji:

Justyna Borowska
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Organizacji i Analiz
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
22 538 20 21 / 502 007 397
justyna.borowska@zus.pl

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.