Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"

Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020!

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem" serdecznie zaprasza mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców na warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR. Warsztaty poprowadzi Pani Olga Gałek - specjalista ds. Produktu Lokalnego, Brandingu  Regionalnego i Gospodarki Społecznej. 

Szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem" serdecznie zaprasza na szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. w Gościńcu Julinek!

Szkolenie przygotowujące do aplikowania z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Czosnów, ul. Gminna 6 w sali konferencyjnej, I piętro pok. 15.

Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szkolenie odbędzie się 27 listopada 2018 r od 10.00 do 17.00 w sali konferencyjnej (I piętro, pokój 15) w Urzędzie Gminy Czosnów, ul. Gminna 6.

Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2018 r. od 10.00 do 17.00 w sali konferencyjnej (I piętro, pokój 15) w Urzędzie Gminy Czosnów, ul. Gminna 6.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.