Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Warsztaty refleksyjne - 2 lutego 2021

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na warsztaty online dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej, a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR.

Warsztaty odbędą się w dniu 2 lutego 2021 r. w godzinach 10:00-15:00 z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. 

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są elektronicznie do dnia 1 lutego br. do godz. 15:00 poprzez e-mail: biuro@lgdkampinos.pl
Na przesłany przez Państwa mail zostanie wysłany link do spotkania. 

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Zaproszenie na szkolenie przygotowujące do aplikowania w ramach poddziałania 19.2

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia:

- 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR

- 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych

- 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. w Centrum Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki (sala widowiskowa) w godzinach 9.00-17.00. 
 

drukuj (Zaproszenie na szkolenie przygotowujące do aplikowania w ramach poddziałania 19.2)

Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie tworzenia i rozwoju inkubatorów, przetwórstwa lokalnego

Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zaprasza przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z terenu gmin: Czosnów, Leoncin, Stare Babice, Łomianki, Błonie, Izabelin, Leszno, Kampinos i Ożarów Mazowiecki na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

22 marca 20019 r w godz. 10:00 - 15:00 w Urzędzie Gminy Czosnów ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów (I piętro, pok. 15) 

drukuj (Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie tworzenia i rozwoju inkubatorów, przetwórstwa lokalnego)

Promocja produktów i usług lokalnych Misja Kampinos

Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" serdecznie zaprasza podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do zgłaszania produktów i usług lokalnych, które zostaną wykorzystane do stworzenia 10-odcinkowego materiału filmowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www.lgdkampinos.pl

drukuj (Promocja produktów i usług lokalnych Misja Kampinos)

Zaproszenie Fundacji Misja Kampinos - "Grywalizacja jako aplikacja z elementami gry"

Fundacja Misja Kampinos serdecznie zaprasza podmioty do współpracy w zakresie tworzenia aplikacji "Grywalizacja" z elementami gry obejmującej obszar parku narodowego i jego okolic.

Obiekty turystyczne, kulturalne i przyrodnicze można zgłaszać do 15 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www.misjakampinos.pl 

drukuj (Zaproszenie Fundacji Misja Kampinos - "Grywalizacja jako aplikacja z elementami gry")

Planszowa gra strategiczna "Misja Kampinos"

Fundacja Misja Kampinos serdecznie zaprasza podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do współpracy w zakresie tworzenia planszowej gry strategicznej "Misja Kampinos".

Obiekty turystyczne, kulturalne i przyrodnicze można zgłaszać do 15 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www.misjakampinos.pl 

drukuj (Planszowa gra strategiczna "Misja Kampinos")

Szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"

Podsumowanie konferencji Odpady komunalne w Aglomeracji Warszawskiej jako wyzwanie dla samorządów i mieszkańców

31 stycznia 2019 r. w Izabelinie odbyła się konferencja Odpady komunalne w Aglomeracji Warszawskiej jako wyzwanie dla samorządów i mieszkańców organizowana przez Gminę Izabelin oraz Stowarzyszenie Metropolia Warszawa. 

Przedstawiamy Państwu link do nagrania audio-video: https://youtu.be/0p3q8iYkmiA

Krótka relacja foto:

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie w dniach 28-29 stycznia 2019 r.

 • Zjawisko: 1
 • Stopień zagrożenia: Oblodzenie
 • Obszar: powiat warszawski zachodni
 • Ważność: od godz. 16:00 dnia 28.01.2019 do godz. 08:00 dnia 29.01.2019
 • Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, -1°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

drukuj (Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie w dniach 28-29 stycznia 2019 r.)

Szkolenie dotyczące warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów

Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2019 r. (piątek) w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a.

Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwijanie działalności gospodarczej

Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2019 r. (piątek) w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a.

Szkolenie dotyczące warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Czosnów ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, sala konferencyjna, I piętro pok.15.

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.