Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 21 listopada 2016 r. ulega zmianie adres siedziby PUP na następujący:

Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 131 A.

Nabór na stanowisko ds. Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko: Młodszy referent ds. Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• wsparcie Wydziału Inwestycji i Rozwoju w bieżących pracach projektowych,
• udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji projektów,
• monitowanie stanu przygotowania oraz kompletności dokumentacji projektowej pod względem formalnym,
• współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz urzędami administracji publicznej, w szczególności z Ministerstwem Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz innymi instytucjami,
• prowadzenie rejestrów, ewidencji i sprawozdań z realizowanych projektów,
• współpraca z projektantami, podmiotami zewnętrznymi na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich,
• pozyskiwanie uzgodnień wymaganych przepisami prawa, uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
• uzgadnianie harmonogramu realizacji inwestycji,
• prowadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych inwestycji,
• wsparcie procesu udzielania zamówień publicznych, 
• udział w pracach związanych z opracowywaniem dokumentów strategicznych dla Gminy,
• udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

 

pliki do pobrania

drukuj (Nabór na stanowisko ds. Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Rozwoju)

 • autor: Małgorzata Lewandowska

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.