Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Nabór na stanowisko Inspektora ds. jakości powietrza

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. jakości powietrza.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Stworzenie i koordynowanie ekopatrolu w celu dbania o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska dotyczących min, badania jakości powietrza, w tym jakości paliwa używanego przez mieszkańców gminy (prowadzenie kontroli w terenie);
 • Koordynowanie prac gminnego zespołu antysmogowego w ścisłej współpracy z ekspertami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami;
 • Opracowanie w porozumieniu z zespołem antysmogowym procedur działań na wypadek zaistnienia przekroczeń poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Izabelin;
 • Nadzór nad gminną siecią monitoringu jakości powietrza, opracowanie koncepcji jego rozbudowy oraz uruchomienie powszechnego systemu powiadamiania mieszkańców gminy Izabelin o przekroczeniach dopuszczalnych norm jakości powietrza;
 • Edukacja mieszkańców gminy w zakresie jakości powietrza oraz gospodarki niskoemisyjnej;
 • Inicjowanie działań promujących proaktywną postawę na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza wraz z działaniami mającymi na celu promowanie i rozpowszechnianie odnawialnych źródeł energii;
 • Współpraca z innymi organami w kwestii związanej z ochroną środowiska (klimatu) w szczególności z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy programie „Czyste Powietrze” oraz koordynowanie gminnego programu wymiany pieców w oparciu o przeprowadzoną wcześniej inwentaryzację;
 • Przygotowanie propozycji programu dopłat do zwiększonych kosztów ogrzewania dla mieszkańców gminy Izabelin o niższym statusie dochodowym, którzy wymienili kotły opalane paliwem stałym na urządzenia opalane paliwem gazowym lub pompą ciepła;
 • Podejmowanie i koordynowanie działań z zakresu ochrony i poprawy jakości powietrza oraz wdrażania gospodarki niskoemisyjnej;
 • Śledzenie rynku związanego z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi ochrony powietrza;
 • Udział w debatach, panelach dyskusyjnych i innych formach podnoszenia kwalifikacji i wymiany informacji związanych z tematyką czystego powietrza.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów na adres:
Urząd Gminy Izabelin 05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie: Inspektor ds. jakości powietrza

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

drukuj (Nabór na stanowisko Inspektora ds. jakości powietrza)

Nabór na stanowisko ds. kancelaryjno-archiwalnych

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. kancelaryjno-archiwalnych w Wydziale Ogólnym.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie, rejestracja i kwalifikowanie korespondencji wpływającej,
 • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów EZD,
 • obsługa interesantów i udzielanie informacji,
 • prowadzenie archiwum zakładowego w tym: przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych urzędu oraz udostępnianie przechowywanej dokumentacji archiwalnej,
 • porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych,
 • przygotowanie dokumentacji do ekspertyzy archiwum państwowego,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzorem w zakresie udzielania wiążących wyjaśnień i pouczeń w sprawach klasyfikacji akt przekazywanych do archiwum,
 • kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania. 

drukuj (Nabór na stanowisko ds. kancelaryjno-archiwalnych)

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin

Wójt Gminy Izabelin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin

 

http://www.bip.izabelin.pl/art,788,konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-centrum-kultury-izabelin

drukuj (Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin)

Powiatowy Urząd Pracy w Błoniu

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 21 listopada 2016 r. ulega zmianie adres siedziby PUP na następujący:

Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 131 A.

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Pracodawców, które odbędą się w dniach 14 – 25 października 2019 roku.


Europejskie Dni Pracodawców to przedsięwzięcie zainicjowane przez Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami a instytucjami rynku pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

drukuj (EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW)

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin

Wójt Gminy Izabelin informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin.

Postępowanie konkursowe rozpocznie się w dniu 23 września i potrwa do 22 października 2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 30 listopada 2019r.

 

drukuj (Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin)

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego GOPS w Izabelinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego – pełen etat, umowa o pracę.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

drukuj (Nabór na stanowisko pracownika socjalnego GOPS w Izabelinie)

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU WOD-KAN

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik działu WOD-KAN

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu ul. Mokre Łąki 8,
lub przesyłać pocztą na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

z dopiskiem „Kierownik działu WOD-KAN„,
w terminie do dnia 31.07.2019 r.

drukuj (NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU WOD-KAN)

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Technicznych  w Jednostce Realizującej Projekt

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu ul. Mokre Łąki 8,
lub przesyłać pocztą na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

z dopiskiem „Specjalista ds. Technicznych  w Jednostce Realizującej Projekt”,
w terminie do dnia 31.07.2019 r.

drukuj (NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT)

NABÓR NA STANOWISKO TECHNOLOG WODY I ŚCIEKÓW

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu, poszukuje osoby na stanowisko:

Technolog wody i ścieków

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Technolog wody i ścieków″,
w terminie do dnia 31.07.2019 r.

osobiście: w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
z siedzibą w Truskawiu ul. Mokre Łąki 8,

lub przesłać pocztą na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

drukuj (NABÓR NA STANOWISKO TECHNOLOG WODY I ŚCIEKÓW)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.