Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Gastronomia

Nazwa Adres Kontakt
Restauracja SYTA
Izabelin C, 3-Go Maja 66, 05-080 Izabelin

tel: 510 132 157

e-mail:

daria.maliszewskaa@wp.pl

Grill Bar Fat&Bike Truskaw, ul. 3 Maja 210, 05-080 Izabelin tel: 517 143 924
KEBAB ASLAN Izabelin C, ul. 3 Maja 58, 05-800 Izabelin

tel: 513 187 601

e-mail: lukania1977@gmail.com

Bar Kabak Laski, ul. 3 Maja 24 tel: 534 504 736
Gościniec pod Łosiem Mościska, ul. Jodłowa 1, 05-080 Izabelin, (wejście od ul. Estrady w Warszawie)

tel: 22 752 21 55

tel. kom. 509 831 822

www.gosciniecpodlosiem.pl

Restauracja Bartek Pokoje Gościnne ul. 3 Maja 48A Laski, 05-080 Izabelin

tel: 22 752 27 26

tel. kom. 501 521 085

www.restauracjabartek.pl

Sucré Patisserie Izabelin 
- Cukiernia, Lody Naturalne 
Izabelin C,  ul. Langiewicza 2, 05-080 Izabelin

tel: 502 757 206

Bon Appetit Izabelin, ul. Poniatowskiego 7 tel: 512 718 714
Pizzeria Mięta Izabelin, ul. Poniatowskiego 7

tel: 733 833 056

www.pizzeriamieta.pl

Restauracja Dziupla Truskaw, ul. Falińskiego 6a, 05-080 Izabelin

tel: 22 722 65 43

www.restauracja-dziupla.pl

Karczma Biesisko ul. Sierakowska 55, 05-080 Izabelin

tel: 22 722 01 13

biesisko.com.pl

Pizzeria Fiorentina Izabelin B, ul. Sienkiewicza 1

tel: 722 71 43

www.fiorentina.pl

Gospoda Kampinówka Izabelin C, ul. Tetmajera 38

tel: 22 721 07 73

kampinowka@gmail.com

Restauracja MOSS Izabelin C, ul. Sierakowska 2

moss@mossrestaurant.pl

tel: 602 660 195

www.mossrestaurant.pl

drukuj (Gastronomia)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.