Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Pomoc medyczna

Nazwa

Adres

Kontakt

Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny w Laskach

Laski, ul. Brzozowa 75

tel. (22) 752 32 74
przychodnia@laski.edu.pl 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie

Izabelin, ul. Tetmajera 3A

tel. (22) 722 63 21
przychodnia@spzozizabelin.pl http://www.spzozizabelin.pl/

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Juniperus

Izabelin, ul. Kościuszki 41

tel. (22) 722 62 46
spljuniperus@yahoo.com
http://www.juniperus.com.pl/

Gabinet medycyny profilaktycznej, akupunktury i hirudoterapii dla dzieci i dorosłych

Izabelin, ul. 3-go Maja 88

tel. 666-899-544
gabinet@akupunkturadzieci-warszawa.pl
https://akupunkturadzieci-warszawa.pl/

Gabinet Lekarski Marek Szkiłłądź

Hornówek, ul. Sadowa 30

tel. (22) 722 78 38

SPECJALISTYCZNY GABINET PEDIATRYCZNY dr Joanna Grządkowska

Izabelin, ul. Chłopickiego 43

tel. (22) 722 68 16
http://pediatra-izabelin.pl/

Szulczewski Miron, lek. Spec. chirurg. Ziołolecznioctwo

Hornówek , ul. 3 Maja 37 

tel. (22) 722 80 36

NZOZ "Rehabilitacja Izabelin"

Hornówek , ul. 3 Maja 47 

tel. (22) 721 84 12

Klinika Sanobello Sp. z o.o.

Izabelin, ul. Langiewicza 2

tel. (22) 355 31 52
rehabilitacja@sanobello.pl 
http://sanobello.pl/

drukuj (Pomoc medyczna)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.