Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Regulamin siłowni zewnętrznej plenerowej

 1. Siłownia zewnętrzna jest terenem publicznym zarządzanym przez Gminę Izabelin, służącym poprawie kondycji fizycznej.
 2. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 4. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń́ siłowni ma obowiązek zapoznać́ się̨ z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń́, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
 5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń́ tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych uszkodzeniach urządzeń́ w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów.
 7. Zabrania się̨ wnoszenia na teren siłowni alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia  opakowań́ szklanych czy innych przedmiotów, które mogą̨ stanowić́ zagrożenie dla użytkowników.
 8. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków.
 9. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
 10. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.
 11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić do Wydziału Środowiska Urzędu Gminy Izabelin tel. (22) 722 89 48.

 

   TELEFONY ALARMOWE:

 • POLICJA 997
 • STRAŻ POŻARNA 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • OGÓLNY pomoc 112

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.