Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Stypendium sportowe w 2018 r. - składanie wniosków

Szanowni Państwowo,

Od 1 do 31 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2018 r. za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku 2017.

Stypendium Wójta Gminy Izabelin może otrzymać sportowiec w wieku 14-25 lat, który osiąga wysokie wyniki sportowe w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej - za udział i zajęte miejsce w finale: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski i zawodów ogólnopolskich. Stypendia w wysokości do 500 zł miesięcznie są przyznawane na okres 1 roku kalendarzowego, w oparciu o osiągnięte wyniki sportowe w roku poprzednim.

Wysokość przyznanych stypendiów uzależniona jest od liczby stypendystów i środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Izabelin. W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowanych jest na ten cel 48.000,00 zł.

Wypełnione wnioski można składać w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie, do 31 grudnia 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. pisemną opinię obecnego trenera sportowego,
  2. informację o przynależności klubowej,
  3. udokumentowaną informację nt. osiągniętych wyników sportowych (np. kopie dyplomów wraz z oryginałami do wglądu).

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać pełnoletni kandydaci lub właściwe kluby sportowe. W imieniu małoletniego kandydata działa jego rodzic/opiekun prawny.

Druk wniosku i regulamin przyznawania stypendium sportowego dostępne są poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 113 Urzędu Gminy Izabelin oraz pod nr tel. 22 722 89 52.

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-12-01
  • stypendium sportowe plakat

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.