Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej przyznawane w 2020 r.

Od 7 do 17 stycznia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie nagród (jednorazowych) dla zawodników, trenerów oraz innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Gminy Izabelin.

Nagrodę Wójta Gminy Izabelin w wysokości do 1.000 zł, w oparciu o osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku, może otrzymać:
1) zawodnik lub trener za zajęcie przez zawodnika miejsca w pierwszej dziesiątce: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, innych zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski lub innych zawodów ogólnopolskich, lub za inne wyróżniające osiągnięcia trenera w działalności sportowej dla Gminy Izabelin,
2) inna osoba fizyczna za wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej dla Gminy Izabelin.

Wysokość przyznanych nagród uzależniona jest od liczby kandydatów i środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Izabelin.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1) sami kandydaci (w przypadku kandydatów małoletnich – ich opiekun prawny) lub 
2) kluby sportowe, w których trenują zawodnicy-kandydaci, w których działają trenerzy-kandydaci lub z którymi związana jest inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej lub 
3) mieszkaniec Gminy Izabelin może wnioskować o przyznanie nagrody dla osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz naszej Gminy.

Wypełnione wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie.

Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć:
- udokumentowaną informację nt. osiągniętych wyników sportowych lub innych wyróżniających osiągnięć sportowych (np. kopie dyplomów – oryginały do wglądu, zaświadczenie z klubu o osiągniętych wynikach, itp.)
- pisemną opinię obecnego trenera sportowego (w przypadku wniosków dotyczących zawodników),
- informację o przynależności klubowej (jeżeli dotyczy).

Dodatkowo decyzję w sprawie przyznania nagrody dla trenera lub innej osoby fizycznej wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej może podjąć Wójt z pominięciem procedury składania wniosku.

Druk wniosku o przyznanie nagrody dostępny jest poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika Urzędu Gminy Izabelin Barbary Bacewicz-Borys w pok. nr 106 oraz pod nr tel. 22 722 89 52.
 

drukuj (Nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej przyznawane w 2020 r.)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2020-01-03

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.